Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu – Rozwijanie świadomości językowej na lekcjach przedmiotowych

Zapraszamy na kolejne szkolenie organizowane w ramach współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Bieżąca edycja, prowadzona w trybie hybrydowym, skierowana jest do nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych prowadzących szkolenia doskonalenia zawodowego dotyczące nauczania dwujęzycznego oraz do nauczycieli szkół podstawowych realizujących edukację dwujęzyczną.

Szkolenie online: „Francuski, język frankofoński, jak go uczyć czyli Le français, une langue francophone à enseigner”

fot. Fotolia.com

Zapraszamy nauczycieli języka francuskiego i nauczycieli konsultantów na szkolenie online „Francuski, język frankofoński, jak go uczyć czyli Le français, une langue francophone à enseigner”. Kurs powstał dzięki inspiracji Geneviève Geron – specjalistki FLE prowadzącej warsztat poświęcony (F)frankofonii w trakcie stażu letniego (Stage international d’été en didactique du FLE/S) w 2019 roku na uniwersytecie w Louvain-la-Neuve (współpraca z WBI w ramach Programu Wykonawczego).

Kompendium wiedzy na temat opracowania programów nauczania i scenariuszy zajęć oraz lekcji wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

Publikacja prof. Jana Fazlagicia powstała w ramach realizacji projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzą­cych w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólne­go w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”. W sposób skondensowany prezentuje ona najnowsze trendy w edukacji, dokonując krytycznego osądu tych, które mimo popularności nie mają naukowego uzasadnienia. Wskazuje kompetencje, których posiadanie zapewni absolwentom szkół dopasowanie […]

Szkolenie online: Wczesna edukacja językowa – nauczanie języka francuskiego na I etapie edukacyjnym

© NinaMalyna / Photogenica

Zapraszamy, w imieniu własnym i współorganizatora – Instytutu Francuskiego w Polsce – na szkolenie online dotyczące nauczanie języka francuskiego na I etapie edukacyjnym, które odbędzie się w terminie 18–20 września 2020 r.

Szkolenie e-learningowe „Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej – metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej”. Edycja II

fot. Adobe Stock

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia e-learningowego obejmującego metodykę nauczania zdalnego wraz z praktycznymi przykładami narzędzi przydatnych w planowaniu  i prowadzeniu kształcenia na odległość oraz w kształceniu łączącym nauczanie stacjonarne ze zdalnym.

Szkolenie e-learningowe „Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej – metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe obejmujące metodykę nauczania zdalnego wraz z praktycznymi przykładami narzędzi przydatnych w planowaniu  i prowadzeniu kształcenia na odległość oraz w kształceniu łączącym nauczanie stacjonarne ze zdalnym.

Szkolenie blended learning „Nauczyciel szkoły ćwiczeń w dobie nauczania zdalnego”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu blended learning na temat „Nauczyciel szkoły ćwiczeń w dobie nauczania zdalnego”, którego celem jest przedstawienie praktycznych rozwiązań dydaktycznych wspierających wdrożenie Modelu Szkół Ćwiczeń oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie kompetencji przydatnych w realizacji kształcenia w trybie zdalnym.

Szkoły ćwiczeń w działaniu – po raz drugi!

Logo Szkoły ćwiczeń

Druga ogólnopolska konferencja z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu” odbyła się w dniach 19–22 maja 2020 r. Tematem tej edycji były INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY, a celem przekazanie działającym już szkołom kolejnych impulsów do działania, a nowo powstającym dobrego wsparcia na starcie. „Słaby nauczyciel – opowiada. Dobry nauczyciel – wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje. Genialny nauczyciel – inspiruje” (William […]

TIK na specjalne zamówienie

TIK na specjalne zamówienie-aktualnosci_okładka publikacji

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów – zwłaszcza tych, którzy pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opisano w niej bezpłatne, ogólnodostępne platformy edukacyjne oferujące interaktywne zasoby do wykorzystania na zajęciach dla wszystkich uczniów, ale również takie, które dają szansę na podniesienie atrakcyjności przekazywanych treści oraz daleko posuniętą indywidualizację pracy.