Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Szkolenie „Wykorzystanie ICT w nauczaniu i uczeniu się języków obcych”

Grupa uczestników wraz z prowadzącymi warsztaty

W ramach współpracy ORE z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu w dniach 3–4 października br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyły się warsztaty poświęcone wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni i pracownicy placówek wspomagania pracy szkół w zakresie edukacji językowej. Warsztaty […]

Jak urozmaicić lekcje języka hiszpańskiego – doskonalenie technik nauczania

fot.Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka hiszpańskiego na szkolenie doskonalące „ Jak urozmaicić lekcje języka hiszpańskiego – doskonalenie technik nauczania”. Szkolenie odbędzie się 27–28 października 2018, w ramach projektu RedELEprof, w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Szkolenie: Technologie informacyjne i komunikacyjne na lekcjach języka francuskiego

fot. Adobe Stock

Zapraszamy specjalistów i nauczycieli pracujących w systemie edukacji na szkolenie w języku francuskim „Technologie informacyjnych i komunikacyjne na lekcjach języka francuskiego”. Szkolenie odbędzie się w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 12–14 października 2018. Rejestracja na szkolenie.

Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostanie przeprowadzone w Warszawie w dniach 29–30 września 2018 r., szkolenie w ramach realizacji zadania pod nazwą „Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela”. Celem szkolenia jest przygotowanie 96 osób – nauczycieli konsultantów i nauczycieli doradców metodycznych z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli do prowadzenia szkoleń i udzielania wsparcia metodycznego nauczycielom: języka polskiego, matematyki, […]

Idź do góry