Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Szkolenie w ramach wspierania edukacji dwujęzycznej „Nauczanie na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się” – relacja

Uczestnicy wraz z trenarami

W dniach 5–6.12.2019 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Sulejówku odbyły się warsztaty dotyczące edukacji dwujęzycznej realizowanej z wykorzystywaniem metody CLIL. Warsztaty zorganizowano w ramach współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) w Grazu.

Poradniki „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej”

Zestaw 13 zeszytów przedmiotowych z serii „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej” został przygotowany przez twórców podstawy programowej obowiązującej w liceach i technikach od września 2019 r. Zawiera zarówno teoretyczne rozważania dotyczące treści aktu prawnego, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zapisy w codziennej pracy.

Wizyta studyjna delegacji z Gruzji

Uczestnicy gruzińskiej wizyty studyjnej – zdjęcie grupowe

2 grudnia 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej z Gruzji. Grupę tworzyli przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z gruzińską oświatą − m.in. Centre for Training and Consultancy, Coalition Education For All – Georgia (EFA), Civic Teachers Forum, Association of School Principles and Administrators.

Finał międzynarodowego Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego

Marzenna Habib – p.o. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera galę z okazji I. edycji międzynarodowego Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego

28 listopada w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się gala z okazji I edycji międzynarodowego Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego oraz rozstrzygnięcie dwóch konkursów (dla uczniów i nauczycieli). Uroczystość otworzyli: Marzenna Habib, p.o. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet.

Relacja z realizacji projektu „Przyjazna szkoła – one są wśród nas” w 2019 r.

Od 2019 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej wznowił współpracę z Gruzją w obszarze wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest to kolejny etap działań podejmowanych od 2012 roku, w ramach projektu współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Polska Pomoc”.

Szkolenie „Technologie cyfrowe na lekcjach języka francuskiego”

Zapraszamy specjalistów, nauczycieli, metodyków i konsultantów zajmujących się dydaktyką języka francuskiego zainteresowanych tematyką frankofońską i\oraz technologiami cyfrowymi na szkolenie „Technologie cyfrowe na lekcjach języka francuskiego”.

Szkolenie „Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka rosyjskiego na szkolenie „Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego”, które odbędzie się w dniach 6–8 grudnia 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

Szkolenie „Nauczenie języka polskiego jako drugiego”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka polskiego/obcego na szkolenie „Nauczenie języka polskiego jako drugiego”. Szkolenie odbędzie się w dniach 13–15.12.2019 r. w Centrum Szkoleniowym  ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

Szkolenie w ramach wspierania edukacji dwujęzycznej „Nauczanie na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się”

Zapraszamy nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych i pracowników placówek wspomagania pracy szkół w zakresie edukacji dwujęzycznej na szkolenie „Nauczanie na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się” organizowane we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 5–6 grudnia 2019 r.