Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Nowe propozycje szkoleń e-learningowych

Zapraszamy do udziału w dwóch kursach realizowanych w konwencji „story” (historii). Tematem pierwszego jest bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach, a drugiego – korzystanie z informacji. Nowatorska forma pozwoli w przystępny sposób zdobyć nową wiedzę i nabyć kompetencji, które będą przydatne na co dzień nie tylko w pracy zawodowej, ale i codziennym życiu.

Szkolenie „Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego. Erasmus+”

fot. Adobe Stock

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka rosyjskiego na szkolenie „Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego. Erasmus+”. Szkolenie odbędzie się w dniach 9–10.03.2019 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego. Kontakt: marina.warsimaszwili@ore.edu.pl  

Webinarium „Action research communities for language teachers” Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych zaprasza na webinarium poświęcone omówieniu zdobytych doświadczeń i uzyskanych rezultatów w ramach projektu „Action research communities for language teachers” realizowanego w latach 2016–2018. Projekt miał na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez wykorzystanie metod badawczych (Action Research).

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy – zaproszenie do składania wniosków

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy zaprasza osoby zawodowo związane z edukacją językową do wzięcia udziału w międzynarodowym programie „Inspirujące innowacje w edukacji językowej: zmieniające się konteksty i kompetencje” zaplanowanym na lata 2020–2023.

Wczesne nauczanie języka obcego nowożytnego

W publikacji zaprezentowany został przykładowy program kursu kwalifikacyjnego, opracowany z myślą o wsparciu akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli przedszkola oraz klas I–III pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania języka obcego. Program ten został on przygotowany zgodnie z podstawowymi założeniami obowiązującego obecnie programu i uzupełniony o treści dotyczące edukacji językowej, uwzględniającej specyfikę […]

Scenariusze lekcji dwujęzycznych. Biologia, chemia, geografia

Publikacja prezentuje przykładowe scenariusze lekcji biologii, chemii i geografii w języku angielskim. Konspekty zostały opracowane przez czynnych zawodowo nauczycieli zaangażowanych w nauczanie dwujęzyczne. Do opisu przebiegu lekcji oprócz refleksji metodologicznych załączono liczne przykłady zadań, materiały graficzne, filmy oraz prezentacje.

„El Cine español desde detro”

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii serdecznie zaprasza na spotkanie z jurorami  konkursu „II Concurso de cortometrajes en español ¡No te cortes!” Wykład poprowadzą  słynne postaci kina hiszpańskiego: kompozytorka Eva Gancedo, montażystka Julia Juániz Montadora oraz producent  Txepe Lara.

Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli – bezpieczeństwo informacyjne

Nowa publikacja WRKK jest propozycją wsparcia nauczycieli przygotowujących lokalnie szkolenie skierowane do nauczycieli pracujących w oświacie w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w szkołach. Autorzy proponują podział treści szkolenia na dwie części: część wstępną i część główną. W części wstępnej proponowane treści obejmują przede wszystkim wiedzę nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. W części głównej szkolenie dotyczy bezpośredniej […]

Idź do góry