Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Szkolenie „Eksperyment – nauczanie przez odkrywanie”

fot.fotolia.ocm

Zapraszamy na dwie edycje szkolenia metodycznego blended-learning „Eksperyment – nauczanie przez odkrywanie. Wykorzystanie metody IBSE – dociekania naukowego i metody badawczej” organizowanego przez Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych. Jest ono skierowane do osób z uprawnieniami do nauczania przedmiotów przyrodniczych zatrudnionych jako nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, […]

„Uczniowie migrujący w polskiej szkole”

fot.Fotolia.com

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego) oraz przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli  do współpracy w ramach projektu „Uczniowie migrujący w polskiej szkole”. Celem projektu jest: powołanie sieci koordynatorów regionalnych – zespołu 16 ekspertów wspomagających pracę szkół podstawowych w zakresie […]

Szkolenie „Uczeń wobec egzaminów z języka rosyjskiego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka rosyjskiego na szkolenie Uczeń wobec egzaminów z języka rosyjskiego. Szkolenie odbędzie się w dniach 8.06.2018 r.– 9.06.2018 r. w Centrum Szkoleniowym  ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

Szkolenie „W polskiej szkole”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka polskiego/języków obcych na szkolenie „W polskiej szkole”. Szkolenie odbędzie się w dniach 11–12.05.2018 r. w Centrum Szkoleniowym  ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

„Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów”

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) w Grazu ogłasza nabór na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w siedzibie Centrum w dniach 23–24 października 2018. Celem warsztatów „Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów” jest doskonalenie zawodowe edukatorów/trenerów/praktyków zajmujących się działaniami wspierającymi rozwijanie umiejętności językowych dorosłych migrantów oraz przedstawicieli mniejszości etnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem niskowykwalifikowanych […]

Szkolenie „Nauczanie słownictwa na lekcji języka francuskiego”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy doradców metodycznych, konsultantów oraz nauczycieli języka francuskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum na szkolenie  „Nauczanie słownictwa na lekcji języka francuskiego”, które odbędzie się w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 6–8 kwietnia. Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie szkolenia.ore.edu.pl.

Idź do góry