Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Szkolenie „Uczeń wobec egzaminów z języka rosyjskiego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka rosyjskiego na szkolenie Uczeń wobec egzaminów z języka rosyjskiego. Szkolenie odbędzie się w dniach 8.06.2018 r.– 9.06.2018 r. w Centrum Szkoleniowym  ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

Szkolenie „W polskiej szkole”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka polskiego/języków obcych na szkolenie „W polskiej szkole”. Szkolenie odbędzie się w dniach 11–12.05.2018 r. w Centrum Szkoleniowym  ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

„Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów”

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) w Grazu ogłasza nabór na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w siedzibie Centrum w dniach 23–24 października 2018. Celem warsztatów „Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów” jest doskonalenie zawodowe edukatorów/trenerów/praktyków zajmujących się działaniami wspierającymi rozwijanie umiejętności językowych dorosłych migrantów oraz przedstawicieli mniejszości etnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem niskowykwalifikowanych […]

Szkolenie „Nauczanie słownictwa na lekcji języka francuskiego”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy doradców metodycznych, konsultantów oraz nauczycieli języka francuskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum na szkolenie  „Nauczanie słownictwa na lekcji języka francuskiego”, które odbędzie się w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 6–8 kwietnia. Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie szkolenia.ore.edu.pl.

E-kursy „Cyfrowe portfolio”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w dwóch kursach realizowanych w konwencji „story” (historii). Tematem pierwszego jest bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach, a drugiego – korzystanie z informacji. Nowatorska forma pozwoli w przystępny sposób zdobyć nową wiedzę i nabyć kompetencji, które będą przydatne na co dzień nie tylko w pracy zawodowej, ale i w codziennym życiu. Ciekawym […]

Szkolenie dla nauczycieli pracujących w oddziałach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim

fot. Fotolia.com

Zapraszamy nauczycieli pracujących w oddziałach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim, iberystów, nauczycieli przedmiotów nauczanych w języku hiszpańskim i koordynatorów na szkolenie „Doskonalenie metodyki nauczania języka hiszpańskiego i nauczania  w języku hiszpańskim w oddziałach dwujęzycznych”. Spotkanie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 9–11 marca 2018 r. Zgłoszenia za pomocą formularza elektronicznego przyjmujemy do 4 marca 2018 r. […]

Idź do góry