Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Nowe propozycje szkoleń e-learningowych

Zapraszamy do udziału w dwóch kursach realizowanych w konwencji „story” (historii). Tematem pierwszego jest bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach, a drugiego – korzystanie z informacji. Nowatorska forma pozwoli w przystępny sposób zdobyć nową wiedzę i nabyć kompetencji, które będą przydatne na co dzień nie tylko w pracy zawodowej, ale i codziennym życiu.

Szkolenie „Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego. Erasmus+”

fotografia pochodząca z Adobe Stock, przedstawiająca kobietę i flagę rosyjską w tle

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka rosyjskiego na szkolenie „Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego. Erasmus+”. Szkolenie odbędzie się w dniach 9–10.03.2019 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego. Kontakt: marina.warsimaszwili@ore.edu.pl  

Webinarium „Action research communities for language teachers” Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych zaprasza na webinarium poświęcone omówieniu zdobytych doświadczeń i uzyskanych rezultatów w ramach projektu „Action research communities for language teachers” realizowanego w latach 2016–2018. Projekt miał na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez wykorzystanie metod badawczych (Action Research).

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy – zaproszenie do składania wniosków

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy zaprasza osoby zawodowo związane z edukacją językową do wzięcia udziału w międzynarodowym programie „Inspirujące innowacje w edukacji językowej: zmieniające się konteksty i kompetencje” zaplanowanym na lata 2020–2023.

Wczesne nauczanie języka obcego nowożytnego

W publikacji zaprezentowany został przykładowy program kursu kwalifikacyjnego, opracowany z myślą o wsparciu akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli przedszkola oraz klas I–III pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania języka obcego. Program ten został on przygotowany zgodnie z podstawowymi założeniami obowiązującego obecnie programu i uzupełniony o treści dotyczące edukacji językowej, uwzględniającej specyfikę […]

Scenariusze lekcji dwujęzycznych. Biologia, chemia, geografia

Publikacja prezentuje przykładowe scenariusze lekcji biologii, chemii i geografii w języku angielskim. Konspekty zostały opracowane przez czynnych zawodowo nauczycieli zaangażowanych w nauczanie dwujęzyczne. Do opisu przebiegu lekcji oprócz refleksji metodologicznych załączono liczne przykłady zadań, materiały graficzne, filmy oraz prezentacje.

Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli – bezpieczeństwo informacyjne

Nowa publikacja WRKK jest propozycją wsparcia nauczycieli przygotowujących lokalnie szkolenie skierowane do nauczycieli pracujących w oświacie w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w szkołach. Autorzy proponują podział treści szkolenia na dwie części: część wstępną i część główną. W części wstępnej proponowane treści obejmują przede wszystkim wiedzę nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. W części głównej szkolenie dotyczy bezpośredniej […]

Idź do góry