Szkolenie e-learningowe „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”.
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli, pracowników placówek doskonalenia oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Termin szkolenia: 05 – 30 października 2023 r.

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkołach promujących zdrowie.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie za pomocą formularza elektronicznego. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kursie tych z Państwa, którzy nie brali udziału w poprzednich edycjach. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do 26 października 2023 r. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w szkole lub w placówce doskonalenia nauczycieli lub pełnienia roli koordynatora programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy.

Zaświadczenia ukończenia szkolenia będą dostępne do samodzielnego pobrania. Po zakończeniu szkolenia kierownik formy doskonalenia wyśle instrukcję w jaki sposób pobrać zaświadczenie. Informację otrzymają osoby, które uzyskają minimum 28 z 40  punktów z testu końcowego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zapraszam do udziału.

Kontakt: Valentina Todorovska-Sokołowska e-mail: valentina.todorovska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa