Szkolenie e-learningowe „Wczesne wykrywanie symptomów zachowań samobójczych”

Źródło: olly18_Photogenica-PHX9137841
Źródło: olly18_Photogenica-PHX9137841

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym z zakresu wczesnego wykrywania symptomów zachowań samobójczych uczniów oraz podejmowania interwencji. Szkolenie odbędzie się w terminie od 18 do 31 sierpnia 2023 r. Adresatami szkolenia są specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz wychowawcy i specjaliści ze szkół i placówek oświatowych.

Celem szkolenia jest wzmacnianie kompetencji pracowników oświaty w zakresie profilaktyki zachowań samobójczych uczniów.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. Definicje zachowań samobójczych. 
  2. Zespół presuicydalny. 
  3. Ocena ryzyka suicydalnego.
  4. Diagnoza zachowań samobójczych.
  5. Opracowanie i wdrażanie planu bezpieczeństwa.
  6. Samookaleczenia, funkcje, mechanizmy, interwencje.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego w serwisie szkolenia.ore.edu.pl.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń Uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu materiałem filmowym oraz literaturą. Czas realizacji szkolenia wynosi minimum 6 godzin dydaktycznych.

Rekrutacja trwa do 29 sierpnia 2023 r.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami dot. problematyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dostępnymi na stronie ORE.

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa