Webinarium „Wsparcie uczniów w kryzysie uchodźczym”

Źródło: Elena Mozhvilo/unsplash.com
Źródło: Elena Mozhvilo/unsplash.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium Wsparcie uczniów w kryzysie uchodźczym. Termin: 9 grudnia 2022 r. w godz. 13:00 – 14:30.

Rekrutacja trwa do 8 grudnia 2022 r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim pracowników placówek doskonalenia, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. kadry zarządzającej, a także dyrektorów i wicedyrektorów szkół, kuratorów.

Celem webinarium jest poszerzanie wiedzy pracowników oświaty w zakresie wspierania uczniów w sytuacji kryzysu uchodźczego.

Podczas webinarium omawiane będą wybrane aspekty dotyczące:

  • czynników ryzyka w warunkach kryzysu uchodźczego,
  • rekomendacji WHO w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie uchodźstwa,
  • czynników chroniących i zasobów szkół i placówek oświatowych.

Spotkanie będzie miało charakter sesji pytań i odpowiedzi. Szczególnie zachęcamy Uczestników e-kursu „Wsparcie uczniów w kryzysie uchodźczym – szkolenia e-learning dla konsultantów i doradców metodycznych ds. kadry zarządzającej zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli”. Webinarium ma rozwijać prezentowane podczas szkolenia treści.

Elektroniczny formularz zapisu

Wszystkie zapisane osoby, które spełniają kryteria dotyczące adresatów szkolenia, otrzymają zaproszenie do udziału w webinarium wraz z instrukcją logowania. Wiadomość zostanie wysłana w dniu webinarium na adres e-mail podany podczas rejestracji na szkolenie.

Wszystkie szczegóły zawarte są w programie formy doskonalenia, dostępnym na stronie rejestracji.

Kontakt: Jolanta Zawór, e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa