Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Źródło: https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2022
Źródło: https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2022

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Tematem tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest przesłanie „Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem”.

Wciąż nie zakończyła się trwająca od 2019 r. pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, której konsekwencje będą nam towarzyszyć w kolejnych latach. W tym czasie nastąpił wzrost zaburzeń lękowych i depresyjnych. Równocześnie zmniejszył się dostęp do specjalistów udzielających wsparcia oraz leczących choroby psychiczne. Według szacunków podanych przez WHO, już przed pojawieniem się pandemii, co ósma osoba na świecie doświadczała zaburzeń psychicznych. Dodatkowo od 24 lutego 2022 r. prowadzone są na terenie Ukrainy działania zbrojne, w których konsekwencji tysiące uchodźców potrzebujących pomocy przebywa obecnie na terenie Polski. Zachwiane zostało poczucie bezpieczeństwa wielu osób, przez ostatnie lata mocno zmieniła się sytuacja ekonomiczna i perspektywy zawodowe. Dzieci są świadkami rodzinnych kryzysów, a same po ograniczeniu ich kontaktów z rówieśnikami i trudności w realizacji treści dydaktycznych – wymagają wsparcia, empatii i zrozumienia. Pojawianie się innych uczniów, uciekających z własnego kraju to nie tylko zderzenie z inną kulturą, organizacją pomocy, ale i refleksjami nad własnym bezpieczeństwem.

W Polsce obecnie rozwijany jest model psychiatrii środowiskowej, tworzone są kolejne Centra Zdrowia Psychicznego dla dorosłych a także dzieci i młodzieży. Jednak wciąż potrzebny jest większy zakres finansowania usług na rzecz zdrowia psychicznego oraz zwiększanie dostępu do specjalistów udzielających wsparcia oraz wykwalikowanych lekarzy psychiatrów.

Potrzebujemy mówić o promocji i ochronie zdrowia psychicznego, czynić z niego jeden z priorytetów w podejmowanych działaniach – nie tylko w obszarze edukacji. Dbanie o dobre samopoczucie oraz zdrowie psychiczne powinno być stałym elementem naszego życia.

Zachęcamy do zapoznawania się z dostępnymi na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji materiałami oraz dostępnymi rekomendowanymi programami profilaktycznymi.

Materiały ORE:

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – materiały do pobrania

Promocja zdrowia w szkole – materiały do pobrania

Strona systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Programy rekomendowane w zakresie promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień

Materiały WHO i WFMH:

Strona Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego – informacje o Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego

Strona Światowej Organizacji Zdrowia –Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2022

Zakładka na stronie Światowej Organizacji Zdrowia – Zdrowie Psychiczne

Cykl webinariów dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży skierowany dla pracowników oświaty, przygotowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:

Informacja nt. harmonogramu webinariów

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2022