Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole”. II edycja

© Katkov Photogenica
© Katkov Photogenica

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole.
II edycja.

Jest ono adresowane dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej.

Termin szkolenia: 15 lipca−28 sierpnia 2021 r.

Rekrutacja jest możliwa do 18.08.2021 r.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie wiedzy uczestników kursu w ww. zakresie.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl).

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na nie przez platformę https://szkolenia.ore.edu.pl oraz nie brały udziału w pierwszej edycji szkolenia. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z sylabusem oraz do udziału w szkoleniu.

Kontakt: Bożena Jodczyk, e-mail: bozena.jodczyk@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa