Raport o stanie narkomanii w Polsce 2019

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem o stanie narkomanii w Polsce 2019”. Uwzględniono w nim dane znajdujące się w aktualnych raportach z badań, m.in. „Młodzież 2018” Fundacji Badania Opinii Publicznej CBOS.

Raport przystępnie prezentuje dane dotyczące skali zjawiska używania substancji psychoaktywnych w Polsce na przestrzeni kilku lat oraz w zestawieniu z innymi krajami europejskimi. Poruszono w nim również kwestie związane z działaniami podejmowanymi m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Zachęcamy także do zapoznania się z publikacjami oraz materiałami edukacyjnymi dotyczącymi uzależnień znajdującymi się na stronie internetowej ORE:

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2020