I Ogólnopolska Konferencja „Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i placówce edukacyjnej”

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji „Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i placówce edukacyjnej”, która odbędzie się 22 maja 2019 r. w Warszawie.

Do udziału w konferencji zapraszamy pedagogów, psychologów, nauczycieli, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli, a także psychologów i pedagogów  – pracowników poradni. Głównym celem konferencji jest wspieranie działań szkoły i placówek w obszarze promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

Konferencja ma na celu także:

  • dostarczenie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia psychicznego;
  • wskazanie kluczowych obszarów działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia psychicznego w szkole oraz placówce z uwzględnieniem uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • przedstawienie dobrych praktyk związanych z promocją, ochroną zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli;
  • prezentację wybranych programów z zakresu promocji zdrowia;
  • zainicjowanie dyskusji na temat budowania środowiska szkolnego sprzyjającego zdrowiu psychicznemu.

Konferencja „Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i placówce edukacyjnej” odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Alejach Ujazdowskich 28.

Rekrutacja na konferencję za pomocą formularza elektronicznego

 

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego