Raport o stanie narkomanii w Polsce 2018

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.comfot. Fotolia.com

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem o stanie narkomanii w Polsce 2018”.  Uwzględniono w nim dane znajdujące się w aktualnych raportach z badań, m. in. „Młodzież 2016” Fundacji Badania Opinii Publicznej CBOS oraz  „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r.” Janusza Sierosławskiego.

Raport przystępnie prezentuje dane dotyczące skali zjawiska używania substancji psychoaktywnych w Polsce na przestrzeni kilku lat oraz w zestawieniu z innymi krajami europejskimi. Poruszono w nim również kwestie związane z działaniami podejmowanymi m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Zachęcamy także do zapoznania się z publikacjami oraz materiałami edukacyjnymi dotyczącymi uzależnień znajdującymi się na stronie internetowej ORE:

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2019