„Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki” – podsumowanie cyklu szkoleń

2 czerwca 2017 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie podsumowujące cykl trzech szkoleń pn.: „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, zorganizowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji na zlecenie MEN.

Celem szkoleń było zaprezentowanie zmian związanych z reformą oświaty w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki. Główne tematy spotkań dotyczyły: wychowania
i profilaktyki w szkole, opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego, a także zadań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki oświatowej.

W szkoleniach uczestniczyło łącznie 111 nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli w całej Polsce, którzy będą organizowali szkolenia dla rad pedagogicznych i zespołów szkolnych specjalistów na swoim terenie.

W spotkaniu podsumowującym szkolenia wzięli udział:

  • przedstawiciele MEN: dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Joanna Wilewska oraz naczelnik Agnieszka Zielińska;
  • przedstawiciele ORE: wicedyrektor Marzenna Habib oraz pracownicy Wydziału Wychowania
    i Profilaktyki – kierownik Dorota Macander, Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska oraz Elżbieta Stawecka;
  • wykładowcy: prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński Uniwersytet w Białymstoku, dr hab. Zbigniew Gaś, prof. nadzw. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,  dr Wiesław Poleszak adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz dr Joanna Borowik reprezentująca Uniwersytet w Białymstoku. 

Spotkanie otworzyła  Joanna Wilewska, która przywitała gości oraz zaprosiła do podzielenia się doświadczeniem z przeprowadzonych szkoleń.

Zdaniem Zbigniewa Gasia jednym z ważniejszych celów szkoleń było uświadomienie uczestnikom, że „reforma to nie rewolucja, ale ewolucja”.  Takie podejście pozwala na sprawniejsze wprowadzanie zmian. Profesor podkreślił również, że w pracy wychowawczej bardzo istotne jest to, aby już na samym początku nauczyciele mieli jasny obraz, jaki ma być uczeń po zakończeniu edukacji. Zwrócił także uwagę na to, że do szkoły przychodzi uczeń z pewnym bagażem doświadczeń, a nauczyciel powinien wiedzieć, jak go wspierać – takiego, jakim jest.

Dr Wiesław Poleszak podkreślił, na podstawie własnych doświadczeń pracy z nauczycielami, że w odrębnych dokumentach: programach wychowawczych szkoły i profilaktyki uwzględniane są treści związane z wartościami i wychowaniem do wartości. Dlatego w nowym dokumencie  – programie wychowawczo-profilaktycznych nie powinno być trudności z promowaniem wychowawczej funkcji szkoły. Sygnalizowanym problemem, jaki pojawił się podczas szkoleń, była dotychczasowa praktyka szkolna – delegowanie zadania konstruowania szkolnego programu wychowawczego, czy profilaktyki głównie na jedną osobę, najczęściej psychologa lub pedagoga szkolnego.

Profesor Marek Konopczyński zaznaczył, że każdy nauczyciel powinien być przede wszystkim pedagogiem, a dopiero później nauczycielem przedmiotu. Z tego względu warto zastanowić się nad zmianą kształcenia nauczycieli. Nadanie wychowawczej roli szkole jest bardzo ważne, a absolwent powinien być przede wszystkim odpowiednio przygotowany do życia. Punktem wyjścia powinna być akceptacja samego siebie.

Dr Joanna Borowik zwróciła uwagę, że każda zmiana prawie zawsze wywołuje opór, który bardzo często związany jest z lękiem przed nowym. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele mieli wsparcie, np. ze strony placówek doskonalenia nauczycieli w poznawaniu i wdrażaniu nowych treści.

Na koniec spotkania Joanna Wilewska wręczyła podziękowania Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej osobom zaangażowanym w realizację szkoleń w zakresie konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej oraz zadań wychowawczo-profilaktycznych.

Wcześniejsze relacje z odbytych szkoleń:

Materiały edukacyjne dla zainteresowanych placówek doskonalenia nauczycieli i pracowników szkół oraz placówek oświatowych znajdują się na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki

 {phocagallery view=category|categoryid=345|limitstart=0|limitcount=100}

Ostatnia aktualizacja:

„Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki” – podsumowanie cyklu szkoleń

2 czerwca 2017 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie podsumowujące cykl trzech szkoleń pn.: „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, zorganizowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji na zlecenie MEN.

Celem szkoleń było zaprezentowanie zmian związanych z reformą oświaty w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki. Główne tematy spotkań dotyczyły: wychowania
i profilaktyki w szkole, opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego, a także zadań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki oświatowej.

W szkoleniach uczestniczyło łącznie 111 nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli w całej Polsce, którzy będą organizowali szkolenia dla rad pedagogicznych i zespołów szkolnych specjalistów na swoim terenie.

W spotkaniu podsumowującym szkolenia wzięli udział:

  • przedstawiciele MEN: dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Joanna Wilewska oraz naczelnik Agnieszka Zielińska;
  • przedstawiciele ORE: wicedyrektor Marzenna Habib oraz pracownicy Wydziału Wychowania
    i Profilaktyki – kierownik Dorota Macander, Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska oraz Elżbieta Stawecka;
  • wykładowcy: prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński Uniwersytet w Białymstoku, dr hab. Zbigniew Gaś, prof. nadzw. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,  dr Wiesław Poleszak adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz dr Joanna Borowik reprezentująca Uniwersytet w Białymstoku.

Spotkanie otworzyła  Joanna Wilewska, która przywitała gości oraz zaprosiła do podzielenia się doświadczeniem z przeprowadzonych szkoleń.

Zdaniem Zbigniewa Gasia jednym z ważniejszych celów szkoleń było uświadomienie uczestnikom, że „reforma to nie rewolucja, ale ewolucja”.  Takie podejście pozwala na sprawniejsze wprowadzanie zmian. Profesor podkreślił również, że w pracy wychowawczej bardzo istotne jest to, aby już na samym początku nauczyciele mieli jasny obraz, jaki ma być uczeń po zakończeniu edukacji. Zwrócił także uwagę na to, że do szkoły przychodzi uczeń z pewnym bagażem doświadczeń, a nauczyciel powinien wiedzieć, jak go wspierać – takiego, jakim jest.

Dr Wiesław Poleszak podkreślił, na podstawie własnych doświadczeń pracy z nauczycielami, że w odrębnych dokumentach: programach wychowawczych szkoły i profilaktyki uwzględniane są treści związane z wartościami i wychowaniem do wartości. Dlatego w nowym dokumencie  – programie wychowawczo-profilaktycznych nie powinno być trudności z promowaniem wychowawczej funkcji szkoły. Sygnalizowanym problemem, jaki pojawił się podczas szkoleń, była dotychczasowa praktyka szkolna – delegowanie zadania konstruowania szkolnego programu wychowawczego, czy profilaktyki głównie na jedną osobę, najczęściej psychologa lub pedagoga szkolnego.

Profesor Marek Konopczyński zaznaczył, że każdy nauczyciel powinien być przede wszystkim pedagogiem, a dopiero później nauczycielem przedmiotu. Z tego względu warto zastanowić się nad zmianą kształcenia nauczycieli. Nadanie wychowawczej roli szkole jest bardzo ważne, a absolwent powinien być przede wszystkim odpowiednio przygotowany do życia. Punktem wyjścia powinna być akceptacja samego siebie.

Dr Joanna Borowik zwróciła uwagę, że każda zmiana prawie zawsze wywołuje opór, który bardzo często związany jest z lękiem przed nowym. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele mieli wsparcie, np. ze strony placówek doskonalenia nauczycieli w poznawaniu i wdrażaniu nowych treści.

Na koniec spotkania Joanna Wilewska wręczyła podziękowania Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej osobom zaangażowanym w realizację szkoleń w zakresie konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej oraz zadań wychowawczo-profilaktycznych.

Wcześniejsze relacje z odbytych szkoleń:

Materiały edukacyjne dla zainteresowanych placówek doskonalenia nauczycieli i pracowników szkół oraz placówek oświatowych znajdują się na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki

Ostatnia aktualizacja: