Depresja – porozmawiajmy

Bored young businesswoman sitting alone on ladder steps
Bored young businesswoman sitting alone on ladder steps

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Światowa Organizacja Zdrowia serdecznie zapraszają na konferencję „Depresja – porozmawiajmy”. Rozmowa o depresji pozwoli lepiej zrozumieć problem, przełamać tabu,  a uświadomi, w jaki sposób udzielać wsparcia. Konferencja adresowana jest do pracowników systemu oświaty. Jej celem będzie dostarczenie wiedzy dotyczącej profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży.

Podczas konferencji zostaną wygłoszone wykłady dotyczące m.in. problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz sposobów przeciwdziałania im. Zaprezentowany zostanie program „Czarne fale”, a także standardy promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki szkolnej.

Konferencja odbędzie się 12 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Zapisy na konferencję

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa