FRIS w rozwoju zespołów pracujących zdalnie

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Kolejne spotkanie dla liderów projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość będzie dotyczyło tematu:  Jak pracować w zespole rozproszonym? – zastosowanie modelu FRIS w środowisku pracy zdalnej. Spotkanie odbędzie się 25 maja br. w godz. 17.30 – 19.00.

Opis szkolenia:

  1. Wprowadzenie do modelu FRIS: FRIS jako narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania.
  2. FRIS w rozwoju zespołów – ćwiczenia praktyczne.
  3. Komunikacja w pracy zdalnej.
  4. Jak okazywać szacunek innym stylom myślenia?

Prowadzący szkolenie

Piotr Mazur – doktor habilitowany nauk humanistycznych, certyfikowany trener FRIS, trener kompetencji kluczowych, certyfikowany trener myślenia krytycznego, moderator design thinking, ekspert ds. systemu walidacji i certyfikacji trenerów oświaty. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach związanych z rozwojem edukacji oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

 

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2023