Granty realizowane w ramach otwartego konkursu grantowego

Lp.Tytuł grantuWnioskodawcaGrantobiorcaWartość grantu (PLN)Województwo
1.Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległośćUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu35 460,00
dolnośląskie
2.Wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie -POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Wołowie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległośćPowiat WołowskiPowiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie - POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WOŁOWIE147 442,00dolnośląskie
3.Cyfrowy nauczyciel z Dolnego Śląska
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu204 355,20dolnośląskie
4.O zdalnym nauczaniu…Gmina Miasta ToruńCentrum Kształcenia Ustawicznego. Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,104 611,97kujawsko -pomorskie
5.Lubelska Szkoła ZdalnaWojewództwo LubelskieLubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 193 560,00lubelskie
6.Zdalnie skuteczniWojewództwo ŁódzkieWojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu170 542,00łódzkie
7.Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległośćWojewództwo ŁódzkieZespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu104 415,00
łódzkie
8.Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległośćWojewództwo ŁódzkieWojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli89 245,00łódzkie
9.Wsparcie dla ŁCDNiKP w prowadzeniu kształcenia na odległośćMiasto ŁódźŁódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego74 070,00
łódzkie
10.Aktywni zdalnieWojewództwo ŁódzkieWojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach150 795,12łódzkie
11.Doskonalenie zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w Małopolsce
Województwo MałopolskieMałopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli106 920,19małopolskie
12.Zdolni zdalnie - zdalna edukacja w przedszkolach i szkołachSamorząd Województwa MazowieckiegoMazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli164 840,80
mazowieckie
14.SCDIDN wsparciem nauczycieli w kształceniu na odległośćMiasto SiedlceSamorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach98 276,04mazowieckie
15.Wsparcie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległośćPowiat KluczborskiPowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku164 735,80opolskie
16.Zdalny Nauczyciel = Zdalna SzkołaWojewództwo PodkarpackiePodkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich154 375,00podkarpackie
17.Świat zdalnej edukacjiPowiat MieleckiCentrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu140 848,00podkarpackie
18.Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnejPowiat WodzisławskiPowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim67 125,00śląskie
19.Podniesienie jakości edukacji zdalnej w przedszkolach i szkołach na terenie miasta Bielsko-BiałaBielsko-Biała - Miasto na prawach powiatuBielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej90 600,00śląskie
20.Województwo Śląskie – zdalnie zainspirowaniWojewództwo ŚląskieRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Rybniku28 610,00śląskie
21.Nauczyciel przygotowany do zdalnej edukacjiWojewództwo ŚląskieRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej17 970,00śląskie
22.Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległośćWojewództwo ŚląskieRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie44 765,00śląskie
23.Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległośćWojewództwo ŚląskiePubliczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie36 259,11śląskie
24.Zdalny nauczyciel - Beskidy’21Województwo ŚląskiePedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej53 120,00śląskie
25.Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość Województwo ŚląskieRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach55 970,00śląskie
26.Świętokrzyska Akademia Edukacji ZdalnejWojewództwo ŚwiętokrzyskieŚwiętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach168 030,00świętokrzyskie
27.OCEN OLSZTYN ZDALNIE RAZEM!Gmina OlsztynOlsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli115 600,00warmińsko-mazurskie
28.Wsparcie nauczycieli w kształceniu na odległość w powiatach ełckim, piskim, gołdapskim i oleckimPowiat EłckiMazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku199 452,00warmińsko-mazurskie
29.Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach giżyckim i węgorzewskimPowiat GiżyckiPowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku177 398,22warmińsko-mazurskie
30.Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnieWojewództwo WielkopolskieCentrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie103 388,50
wielkopolskie
31.Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległośćWojewództwo ZachodniopomorskieCentrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie69 553,94zachodniopomorskie
32.E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległośćWojewództwo ZachodniopomorskieZachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie125 470,00zachodniopomorskie
33.E-edukacja gotowość nauczycieli do zmianyPowiat PolkowickiPowiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach wchodzący w skład placówek pod nazwą Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach84 060,00dolnośląskie
34.Zdalna szkołaSamorząd Województwa WielkopolskiegoCentrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile80 280,00wielkopolskie
35.Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległośćSamorząd Województwa PodlaskiegoCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku120 976,52podlaskie
36.Lubuski e-nauczycielWojewództwo LubuskieOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze74 389,45lubuskie
37.Metodyczno-cyfrowe kompetencje nauczyciela. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległośćSamorząd Województwa PomorskiegoOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego138 928,00
pomorskie
38.Zd@lne nauczanie - wiem i potrafię!Województwo WielkopolskieOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu154 380,00wielkopolskie
39.KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCIWojewództwo LubelskieBiblioteka Pedagogiczna w Zamościu118 040,41lubelskie
40.Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległośćSamorząd Województwa PodlaskiegoCentrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach184 064,56podlaskie
41.Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświatyWojewództwo Wielkopolskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie33 929,40wielkopolskie
42.Wsparcie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległośćPowiat MławskiPowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie92 620,55 złmazowieckie

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa