Akademia Rozwoju Dyrektora

okrągły stół, przy którym siedzi 12 osób. Widok od góry pokazuje 4 puzzle znajdujące się na blacie stołu w kolorze: zielonym, niebieskim, żółtym i czerwonym
fot. Fotolia
okrągły stół, przy którym siedzi 12 osób. Widok od góry pokazuje 4 puzzle znajdujące się na blacie stołu w kolorze: zielonym, niebieskim, żółtym i czerwonymfot. Fotolia

W dniach 3–5 lipca 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół pod nazwą: Akademia Rozwoju Dyrektora.

W Akademii Rozwoju Dyrektora uczestniczą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, którzy brali udział w projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Praca trenerów szkolących nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych związanych z edukacją zdalną, zaowocowała potrzebą kontynuacji działań rozwojowych w zdiagnozowanych obszarach. 

Celem akademii jest rozwój osobisty i zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Uczestnicy będą rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i pogłębiać wiedzę m.in. z zakresu: cyfrowych rozwiązań stosowanych w pracy szkoły, kompetencji dyrektora w zarządzaniu szkołą/placówką, zarządzania zmianą w szkole/placówce, coachingu w pracy dyrektora.

Organizatorem spotkania połączonego ze szkoleniem były trzy niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, które realizowały przedsięwzięcia grantowe w ramach projektu: Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu, Educlever w Poznaniu, Centrum Nowoczesnej Edukacji SCHOLAR w Lublinie.

O możliwości dołączenia do Akademii Rozwoju Dyrektora informują następujące strony (zakładka kontakt): 

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2023