Wsparcie nauczycieli w rozwijaniu kompetencji cyfrowych

Zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do skorzystania z szansy nieodpłatnego uczestnictwa w szkoleniach dotyczących edukacji cyfrowej.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Prowadzą je instytucje, które otrzymały grant na realizację działań w ramach przedsięwzięcia grantowego.

Jak zapisać się na szkolenia?

Należy wyszukać instytucję szkolącą i zgłosić się do niej. Pełna lista Placówek

Szkolenia odbywają się głównie w formule zdalnej, są bezpłatne i zakończone uzyskaniem zaświadczenia. Szczegółowych informacji udzielają Placówki realizujące granty.

Jakie są korzyści z udziału w projekcie?

Uczestnik szkoleń otrzyma:

  • dostęp do największej bazy zasobów edukacyjnych zgromadzonych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej,
  • możliwość doskonalenia kompetencji z najbardziej doświadczonymi trenerami w obszarze edukacji zdalnej i cyfrowej,
  • możliwość pracy nad rozwijaniem krytycznego i analitycznego myślenia uczniów, kreatywności, innowacyjności, aktywnego uczenia się i strategii uczenia się, projektowania zajęć z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  • możliwość zapoznania się z pakietem nowych narzędzi i zasobów TIK; informacje na temat rozwiązań wykorzystywanych do współpracy cyfrowej oraz budowania potrzeby prywatności i bezpieczeństwa w Internecie,
  • wiedzę w zakresie najnowszych trendów w edukacji cyfrowej m.in. sztucznej inteligencji.

Do udziału w szkoleniach zachęcamy całe rady pedagogiczne, aby uwspólnić poziom wiedzy i kompetencji cyfrowych nauczycieli.

Strona projektu: https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/wsparcie-nauczycieli-kno/wsparcie-nauczycieli-kno-aktualnosci/

Kontakt: pdnibp@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa