Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 1

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 3.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 12 wniosków o przyznanie dofinansowania. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej wszystkie wnioski uzyskały ocenę pozytywną i zostały rekomendowane do dofinansowania.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa