Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Kontakt

Magdalena Brewczyńska – kierownik projektu
tel. 22 345 37 83
magdalena.brewczynska@ore.edu.pl

Joanna Kulesza – główny ekspert merytoryczny
tel. 22 345 37 00 wew. 402
joanna.kulesza@ore.edu.pl

Dominik Surma – menedżer projektu
tel. 22 345 37 00 wew. 331
dominik.surma@ore.edu.pl

Magdalena Łaban – ekspert ds. regulaminu i procedur grantowych
tel. 22 345 37 00 wew. 381
magdalena.laban@ore.edu.pl

Marta Koch-Kozioł – ekspert merytoryczny ds. konsultacji i doradztwa dla placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, ekspert merytoryczny ds. monitorowania działań wdrożeniowych
tel. 22 345 37 13
marta.koch-koziol@ore.edu.pl

Bożena Jodczyk – ekspert ds. programów i instruktaży
tel. 22 570 83 05
bozena.jadczyk@ore.edu.pl

Paweł Wolski – ekspert merytoryczny ds. pakietów szkoleń i doradztwa
tel. 22 345 37 00 wew.391
pawel.wolski@ore.edu.pl

Agata Miernowska-Zawada – ekspert merytoryczny ds. regulaminu i procedur grantowych
agata.miernowska-zawada@ore.edu.pl

Agnieszka Ratschka – asystent projektu
agnieszka.ratschka@ore.edu.pl

Elżbieta Witkowska – koordynator zespołu
elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Małgorzata Palacz – specjalista ds. rozliczeń finansowych
malgorzata.palacz@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa