Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Kontakt

Agnieszka Pietryka – kierownik projektu
tel: 22 570 83 30
mail: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl

Joanna Kulesza
tel. 22 345 37 00 wew. 402
joanna.kulesza@ore.edu.pl

Dominik Surma – menedżer projektu
tel. 22 345 37 00 wew. 331
dominik.surma@ore.edu.pl

Magdalena Łaban – ekspert ds. regulaminu i procedur grantowych
tel. 22 345 37 00 wew. 381
magdalena.laban@ore.edu.pl

Marta Koch-Kozioł – ekspert merytoryczny ds. konsultacji i doradztwa dla placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, ekspert merytoryczny ds. monitorowania działań wdrożeniowych
tel. 22 345 37 13
marta.koch-koziol@ore.edu.pl

Marta Paluch – ekspert ds. wsparcia szkół i przedszkoli
tel. 22 570 83 21
marta.paluch@ore.edu.pl

Elżbieta Stawecka – ekspert ds. programów i instruktaży
tel. 22 570 83 38
elzbieta.stawecka@ore.edu.pl

Bożena Jodczyk – ekspert ds. programów i instruktaży
tel. 22 570 83 05
bozena.jadczyk@ore.edu.pl

Valentina Todorovska-Sokołowska – ekspert  ds. programów i instruktaży
tel. 22 570 83 05
valentina.todorovska@ore.edu.pl

Ludwika Rutkowska – ekspert ds. dostępności
tel. 22 345 37 33
ludwika.rutkowska@ore.edu.pl

Paweł Wolski – ekspert merytoryczny ds. pakietów szkoleń i doradztwa
tel. 22 345 37 00 wew.391
pawel.wolski@ore.edu.pl

Oskar Bień – administrator merytoryczny Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
tel. 22 345 37 00 wew. 301
oskar.bien@ore.edu.pl

Ewa Broma-Bąk
tel. 22 570 83 29
ewa.broma-bak@ore.edu.pl

Marcin Grzelak
tel. 22 570 83 44
marcin.grzelak@ore.edu.pl

Agata Miernowska-Zawada – ekspert ds. monitorowania grantów
agata.miernowska-zawada@ore.edu.pl

Edyta Niemyjska – ekspert ds. monitorowania grantów
edyta.niemyjska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa