Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Kontakt

Joanna Kulesza – kierownik projektu
tel. 22 345 37 00 wew. 371
joanna.kulesza@ore.edu.pl

Dominik Surma – menedżer projektu
tel. 22 345 37 00 wew. 331
dominik.surma@ore.edu.pl

Ewa Parzyszek – ekspert ds. regulaminu i procedur grantowych
tel. 22 345 37 00 wew. 341
ewa.parzyszek@ore.edu.pl

Marta Paluch – ekspert ds. wsparcia szkół i przedszkoli
tel. 22 570 83 21
marta.paluch@ore.edu.pl

Elżbieta Stawecka – ekspert ds. programów i instruktaży
tel. 22 570 83 38
elzbieta.stawecka@ore.edu.pl

Bożena Jodczyk – ekspert ds. programów i instruktaży
tel. 22 570 83 05
bozena.jadczyk@ore.edu.pl

Valentina Todorovska-Sokołowska – ekspert  ds. programów i instruktaży
tel. 22 570 83 05
valentina.todorovska@ore.edu.pl

Joanna Ksieniewicz – ekspert ds. kształcenia na odległość
tel. 22 345 37 48
joanna.ksieniewicz@ore.edu.pl

Marcin Grzelak
tel. 22 570 83 44
marcin.grzelak@ore.edu.pl

Ludwika Rutkowska – ekspert ds. dostępności
tel. 22 345 37 33
ludwika.rutkowska@ore.edu.pl

Oskar Bień – administrator merytoryczny Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
tel. 22 345 37 00 wew. 301
oskar.bien@ore.edu.pl

Paweł Wolski – ekspert merytoryczny ds. pakietów szkoleń i doradztwa
tel. 22 345 37 00 wew.391
pawel.wolski@ore.edu.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2021