Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Aktualności

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Aktualności

Otwarty konkurs grantowy – Runda 11

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Wydłużenie terminu składania ofert – Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego w ramach projektu grantowego

Informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu na kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej.

Otwarty konkurs grantowy – Runda 10

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Umowy o powierzenie grantu – Runda 1 i 2

Dyrektor Tomasz Madej i Ewa Parzyszek podczas podpisywania umowy o powierzenie grantu.
Dyrektor Tomasz Madej i Ewa Parzyszek podczas podpisywania umowy o powierzenie grantu.

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 roku rozpoczęto proces podpisywania umów o powierzenie grantu dla wniosków złożonych w RUNDZIE 1 w ramach projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych w rundzie 1 i 2 wniosków Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła 8 wniosków na łączną kwotę […]

Otwarty konkurs grantowy – Runda 9

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w zamówieniu na kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej. Zamówienie obejmuje opracowanie: – materiałów szkoleniowych do 12-modułowego szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej, realizowanego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Szkolenie będzie oparte na Ramowym programie szkolenia dla kadr systemu oświaty […]

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 4

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość informuje

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 3

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość informuje

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 2

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje,

Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Runda 1

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że