Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 5

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 3.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 16 wniosków o przyznanie dofinansowania. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej dwa wnioski uzyskały ocenę negatywną, natomiast 14 uzyskało ocenę pozytywną i zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Sprostowanie dotyczące Częściowej Listy Rankingowej nr 5: Nabór w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” FAZA 3;  za okres od 21 lutego 2023 r. do 27 lutego 2023 r.

Informujemy, że w pozycji nr 14: Wnioskodawca: Województwo Łódzkie; Realizator: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi; Tytuł grantu: „Wsparcie Centrum Rozwoju Edukacji w Łodzi-kształcenie zdalne jest realne”, w wyniku błędnego przeliczenia systemu Witkac podana została niewłaściwa kwota dofinansowania: 184 854, 00 zł – powinno być: 106 140,00 zł

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2023