Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Uczeń zdolny − Kontakt

Wioletta Jaskólska tel.: 22 570 83 20 wioletta.jaskolska@ore.edu.pl Wszelkie zapytania dotyczące SOT/MOT prosimy kierować na adres: talenty@ore.edu.pl

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym – archiwum projektu

Projekt „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” realizowany był od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2014 r. Od dnia 1 stycznia 2015 r. działania realizowane w ramach ww. projektu są kontynuowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem strategicznym projektu było opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Służyło temu m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, jak również pogłębiona analiza obecnie istniejącego […]

Olimpiady dla gimnazjalistów – archiwum projektu

Olimpiady pilotażowe Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010–2014 organizował wraz z partnerami 4 olimpiady pilotażowe. Są to olimpiady: Olimpiada Języka Hiszpańskiego Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów Partnerami projektu są: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne – Olimpiada Języka Hiszpańskiego; […]

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole − Opis projektu

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji rozpoczął realizację projektu „Uczniowie z zaburzeniami zachowania w szkole. Współpraca w budowaniu strategii pomocy”.  Celem projektu jest wdrażanie zmiany jakościowej w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom przejawiającym zaburzenia zachowania – zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Projekt adresowany jest do: nauczycieli-konsultantów, psychologów i pedagogów ODN posiadających kompetencje w zakresie doskonalenia nauczycieli w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz   psychologów i pedagogów […]

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych − Kontakt

Kierownik Wydziału Monika Dobrowolska tel. 22 570 83 02 monika.dobrowolska@ore.edu.pl Wioletta Jaskólska tel. 22 570 83 20 wioletta.jaskolska@ore.edu.pl Małgorzata Kummant tel. 22 570 83 52 malgorzata.kummant@ore.edu.pl Izabella Kaczyńska tel. 22 570 83 34 izabella.kaczynska@ore.edu.pl Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46 a Zespół Projektowy „Opracowanie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”: Agnieszka Pietryka – kierownik projektu agnieszka.pietryka@ore.edu.pl tel.: 22 570 83 […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa