Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Warsztaty ECML w Grazu

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu ogłasza nabór na warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej w nauczaniu przedmiotowym. 

Szkolenie e-learningowe „Cyfrowe portfolio – język algorytmów”

Celem szkolenia jest wprowadzenie w tematykę myślenia algorytmicznego i zainspirowanie nauczycieli do wykorzystywania elementów algorytmiki na lekcjach. Nie należy przy tym mylić „myślenia algorytmicznego” z „programowaniem” – na żadnym etapie szkolenia nie jest konieczna umiejętność pisania programów komputerowych. Ważne jest natomiast kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.

European Language Label │16. edycja konkursu

Już po raz szesnasty organizatorzy konkursu poszukują najciekawszych i najbardziej innowacyjnych projektów w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych. To szansa dla wszystkich nauczycieli i instytucji, realizujących oryginalne i twórcze projekty językowe, na zdobycie prestiżowego certyfikatu European Language Label. Tegoroczna edycja jest szczególnie wyjątkowa, ponieważ zostanie przyznana nagrodę w kategorii specjalnej, związanej z obchodami 30-lecia programu Erasmus+.

Szkolenie „Aplikacje internetowe jako narzędzia wspomagające naukę języka rosyjskiego”

Russian language or Russia web concept. National flag enter button or key on white keyboard

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka rosyjskiego na szkolenie Aplikacje internetowe jako narzędzia wspomagające naukę języka rosyjskiego. Szkolenie odbędzie się 10.06.2017 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrację za pomocą formularz elektronicznego.  

Wypełnij ankietę o edukacji językowej

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych prowadzi badania na temat przykładów dobrych praktyk, doświadczeń, narzędzi i kompetencji dotyczących szeroko rozumianej edukacji językowej. Zachęcamy i zapraszamy nauczycieli, edukatorów, trenerów oraz wszystkich związanych zawodowo  z nauczaniem języków obcych do wypełnienia załączonej ankiety. Ankieta dostępna jest w języku francuskim i angielskim. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcą udzielić odpowiedzi. Wypełnij ankietę Załączniki: Załącznik

Kompetencje cyfrowe w nauczaniu i uczeniu się języków obcych – warsztaty w Grazu

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu ogłasza nabór na warsztaty dotyczące kompetencji cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Warsztaty skierowane są do nauczycieli, edukatorów, trenerów i doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych, w szkolnictwie wyższym oraz w placówkach edukacji dla dorosłych. Wymagana znajomość języka angielskiego bądź francuskiego.

Szkolenie „Jak wspierać szkoły realizujące zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe w świetle nowej podstawy programowej”

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradców metodycznych z zakresu języków obcych na szkolenie „Jak wspierać szkoły realizujące zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe w świetle nowej podstawy programowej”.

Szkolenie: Nauczanie języka francuskiego i jego wykorzystanie do celów zawodowych

Specjalistów zajmujących się nauczaniem języka francuskiego serdecznie zapraszamy na szkolenie Nauczanie języka francuskiego i jego wykorzystanie do celów zawodowych, które odbędzie się w Sulejówku, w dniach 2–3 czerwca 2017. Zapisy na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Laureaci konkursu „Europejskie Portfolio Językowe w praktyce”

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu „Europejskie Portfolio Językowe w praktyce – przykłady dobrych praktyk”. II miejsce przyznano Kindze Drzewieckiej za Szkoły nr 3 w Kole, a III – nauczycielkom Małgorzacie Zajączkowskiej i Ewie Zielińskiej z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku. Komisja konkursowa nie przyznała I miejsca, gdyż żadna z prac nie zawierała konkretnych wskazówek dotyczących włączania EPJ w proces dydaktyczny, a jedynie wnioski i inspiracje wynikające z pracy z portfolio. Dziękujemy za wszystkie nadesłane […]

Szkolenie dla nauczycieli iberystów w ramach projektu RedELEprof: Toruń

fot.Fotolia

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka hiszpańskiego na szkolenie doskonalące „Techniki aktywizujące z wykorzystaniem materiałów autentycznych w nauczaniu języka hiszpańskiego – teksty literackie na różnych poziomach znajomości języka”. Szkolenie odbędzie się 3 czerwca w Toruniu, w ramach projektu RedELEprof i poprowadzi je jedna z liderek projektu: Agnieszka Chabros. Rejestracja na szkolenie