Zbiór zadań z języka polskiego jako języka edukacji szkolnej dla uczniów z doświadczeniem migracji

Niniejszy zbiór zadań z języka polskiego powstał z myślą nie tylko o uczniach z doświadczeniem migracji, ale przede wszystkim o nauczycielach, którzy z nimi pracują. Można w nim znaleźć inspirujące ćwiczenia uwzględniające treści edukacyjne ujęte w  podstawach programowych szkoły podstawowej z języka polskiego, historii, przyrody,  geografii oraz biologii. Każde zadanie opatrzono komentarzem metodycznym, w którym określono cele, wyjaśniono sposób postępowania dydaktycznego, a także zawarto sugestie dodatkowych dzia­łań, mogących urozmaicić pracę z ucznia z danym ćwiczeniem. Warto podkreślić, że publikacja autorstwa Beaty Katarzyny Jędryki wypełnia istotną lukę na rynku wydawniczym, gdyż – jak do tej pory – brakowało materiałów dydaktycznych, które stanowiłyby podstawę do kształcenia językowego uczniów z doświadczeniem migracji w polskich szkołach.

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2022