Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Seminarium dotyczące wielojęzyczności i wielokulturowości

W imieniu Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML) zapraszamy nauczycieli i osoby zainteresowane tematyką wielojęzyczności i wielokulturowości na seminarium, które odbędzie się w Grazu w dniach 13-14 grudnia 2017. W trakcie tego wydarzenia omawiane będą wartości i korzyści płynące z realizacji projektów (w tym FREPA) inicjowanych pod auspicjami ECML.

Strategie efektywnego nauczania języka hiszpańskiego

Zapraszamy nauczycieli języka hiszpańskiego na bezpłatne szkolenie organizowane przez Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w dniach 20-22.10.2017 w siedzibie ORE w Sulejówku. Termin zgłaszania do 16 października  do godziny 14:00. Formularz zgłoszenia Czytaj więcej  

Nauczanie języka francuskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza konsultantów, doradców metodycznych, oraz nauczycieli języka francuskiego zatrudnionych w przedszkolu lub/i w szkole podstawowej na szkolenie organizowane w dniach 27-29.10.2017 w ośrodku szkoleniowym ORE w Sulejówku. Zapisy przyjmowane są do 19.10.2017 do godziny 14.00. Formularz zgłoszeniowy on line

Wykorzystanie literatury, kultury i teorii gier na zajęciach w języku hiszpańskim

fot.Fotolia

Zapraszamy nauczycieli koordynatorów sekcji dwujęzycznych z językiem hiszpańskim oraz nauczycieli języka hiszpańskiego na szkolenie organizowane przez Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w dniach 30.09–01.10.2017 w siedzibie ORE w Sulejówku. Termin zgłaszania do 25 września do godziny 14:00. Formularz zgłoszenia on line.

Konkurs „Z programowaniem za pan brat”

Programowanie, nauka, proces, projekt – to kilka wybranych słów-kluczy naszego konkursu. Wszystkich nauczycieli szkół podstawowych (klasy 1–7), zainteresowanych problematyką nauki programowania i wykorzystywania programowania w nauczaniu w ramach realizacji nowej podstawy programowej, zapraszamy do udziału w konkursie „Z programowaniem za pan brat”. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Warsztaty ECML w Grazu

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu ogłasza nabór na warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej w nauczaniu przedmiotowym. 

Szkolenie e-learningowe „Cyfrowe portfolio – język algorytmów”

Celem szkolenia jest wprowadzenie w tematykę myślenia algorytmicznego i zainspirowanie nauczycieli do wykorzystywania elementów algorytmiki na lekcjach. Nie należy przy tym mylić „myślenia algorytmicznego” z „programowaniem” – na żadnym etapie szkolenia nie jest konieczna umiejętność pisania programów komputerowych. Ważne jest natomiast kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.

European Language Label │16. edycja konkursu

Już po raz szesnasty organizatorzy konkursu poszukują najciekawszych i najbardziej innowacyjnych projektów w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych. To szansa dla wszystkich nauczycieli i instytucji, realizujących oryginalne i twórcze projekty językowe, na zdobycie prestiżowego certyfikatu European Language Label. Tegoroczna edycja jest szczególnie wyjątkowa, ponieważ zostanie przyznana nagrodę w kategorii specjalnej, związanej z obchodami 30-lecia programu Erasmus+.

Szkolenie „Aplikacje internetowe jako narzędzia wspomagające naukę języka rosyjskiego”

Russian language or Russia web concept. National flag enter button or key on white keyboard

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka rosyjskiego na szkolenie Aplikacje internetowe jako narzędzia wspomagające naukę języka rosyjskiego. Szkolenie odbędzie się 10.06.2017 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrację za pomocą formularz elektronicznego.  

Wypełnij ankietę o edukacji językowej

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych prowadzi badania na temat przykładów dobrych praktyk, doświadczeń, narzędzi i kompetencji dotyczących szeroko rozumianej edukacji językowej. Zachęcamy i zapraszamy nauczycieli, edukatorów, trenerów oraz wszystkich związanych zawodowo  z nauczaniem języków obcych do wypełnienia załączonej ankiety. Ankieta dostępna jest w języku francuskim i angielskim. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcą udzielić odpowiedzi. Wypełnij ankietę Załączniki: Załącznik