Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Scenariusze lekcji dwujęzycznych. Biologia, chemia, geografia

Publikacja prezentuje przykładowe scenariusze lekcji biologii, chemii i geografii w języku angielskim. Konspekty zostały opracowane przez czynnych zawodowo nauczycieli zaangażowanych w nauczanie dwujęzyczne. Do opisu przebiegu lekcji oprócz refleksji metodologicznych załączono liczne przykłady zadań, materiały graficzne, filmy oraz prezentacje.

„El Cine español desde detro”

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii serdecznie zaprasza na spotkanie z jurorami  konkursu „II Concurso de cortometrajes en español ¡No te cortes!” Wykład poprowadzą  słynne postaci kina hiszpańskiego: kompozytorka Eva Gancedo, montażystka Julia Juániz Montadora oraz producent  Txepe Lara.

Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli – bezpieczeństwo informacyjne

Nowa publikacja WRKK jest propozycją wsparcia nauczycieli przygotowujących lokalnie szkolenie skierowane do nauczycieli pracujących w oświacie w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w szkołach. Autorzy proponują podział treści szkolenia na dwie części: część wstępną i część główną. W części wstępnej proponowane treści obejmują przede wszystkim wiedzę nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. W części głównej szkolenie dotyczy bezpośredniej pracy z uczniami, czyli podniesienie kompetencji pedagogicznej uczestników.

Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli odpowiedzialnych za nauczanie w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w szkołach na I, II i III etapie edukacyjnym

Przedstawiony w publikacji zestaw ramowych programów szkoleń został opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, która kładzie nacisk na konieczność wpajania dzieciom – już na wczesnych etapach edukacji

Inspirująca innowacja w edukacji językowej

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu serdecznie zaprasza na prezentację nowego programu poświęconego edukacji językowej na lata 2020–2023. Prezentacja transmitowana będzie na żywo 12 grudnia w godzinach 9.00 – 10.30

Podcasty radiowe po hiszpańsku – konkurs!

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii ogłasza I Edycję Konkursu podcastów radiowych po hiszpańsku. Konkurs skierowany jest do uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej, oddziałów gimnazjalnych i liceów, w których nauczany jest język hiszpański.

Jak efektywnie uczyć języka obcego w klasach wstępnych (tzw. zerowych) i dobrze przygotować młodzież do nauki w klasach dwujęzycznych?

Serdecznie zapraszamy na seminarium Jak efektywnie uczyć  języka obcego w klasach wstępnych (tzw. zerowych) i dobrze przygotować młodzież do nauki w klasach dwujęzycznych?

II Edycja Konkursu Szkolnych Filmów Krótkometrażowych po hiszpańsku

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii, pod patronatem Warszawskiej Szkoły Filmowej, Kina Elektronik, AVA Arts Foundation i szkoły Mester, ogłasza konkurs na szkolne filmy krótkometrażowe. Konkurs skierowany jest do uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej, oddziałów gimnazjalnych i liceów, w których nauczany jest język hiszpański.