Dostosowanie warunków edukacyjnych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Publikacja skierowana jest do kadry pedagogicznej
i ma na celu wsparcie w rozpoznawaniu potrzeb i tworzeniu warunków edukacyjnych przyjaznych uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Autorki Ewa Zabłocka
i Aleksandra Kleśta, dokładając wszelkich starań, zapoznają czytelnika z charakterystyką, funkcjonowaniem oraz środowiskiem rodzinnym uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Pokazują m.in. strategie pracy na rzecz tychże uczniów, zachęcają do zapoznania się z różnymi modelami pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi  i edukacyjnymi w systemach edukacyjnych na świecie.

Zapraszamy do lektury.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa