Strategia działań wobec ucznia z grupy ryzyka dysleksji

Publikacja przeznaczona jest dla pedagogów i nauczycieli pracujących z uczniami dyslektycznymi lub z grupy ryzyka dysleksji, a także dla rodziców dzieci przejawiających specyficzne trudności w uczeniu się. W poradniku omówiono, w oparciu o studium przypadku, sposoby organizacji pomocy dla dziecka zagrożonego dysleksją, w kontekście jego szczególnych potrzeb i symptomów zaburzenia. Wskazano metody i programy służące eliminowaniu deficytów w różnych obszarach rozwojowych, możliwe do wykorzystania przez nauczycieli, terapeutów i rodziców. Zaproponowano schemat służący budowaniu w placówce oświatowej strategii wsparcia dla danego ucznia.

Załączniki

 

 

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego