Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zakończenie szkolenia dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej

W dniach 7–9 września 2020 r. w hotelu HP Park w Warszawie odbył się ostatni – III zjazd szkoleniowy dla ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS). W 60-godzinnym szkoleniu uczestniczyło 104 samorządowców z 87 jednostek samorządu terytorialnego różnego typu (gmin wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich i powiatów). Przygotowani eksperci w teamach doradczych z ekspertami ds. personalnego rozwoju organizacji, docelowo, będą wspierać innych samorządowców w realizacji zadań oświatowych.

Ruszamy z pilotażem!

©-pushnoval/photogenica

W związku z zakończeniem prac nad wstępnymi założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST, rozpoczynamy pilotaż opracowanych rozwiązań. Pilotaż rusza z dniem 1 lipca 2020 roku i trwać będzie 8 miesięcy tj. do 28 lutego 2021 roku.

Szkolenie dla ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji

W związku z zakończeniem prac nad wstępnymi założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) – rozpoczęto szkolenia związane z przygotowaniem do realizacji ww. zadań w systemie przez dwie grupy specjalistów; ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) oraz ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO). W dniach 24–25 czerwca 2020 roku odbyło się szkolenie on-line przygotowujące do pełnienia roli eksperta ds. personalnego rozwoju organizacji. W szkoleniu uczestniczyło 13 […]

Szkolenia on-line dla samorządowców

Poszukując nowych, bezpiecznych metod pracy w dobie pandemii COVID-19, ale także wychodząc naprzeciw pojawiającym się potrzebom i wyzwaniom − uruchomiliśmy dla samorządowców szkolenie on-line dotyczące wykorzystania platformy współpracy do zarządzania szkołą oraz organizowania współpracy JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) z dyrektorami szkół i przedszkoli.

Nabór na szkolenie dla ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO)

Nabór na ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO)

Informujemy, że w projekcie zakończone zostały prace nad wstępnymi założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST oraz rozpoczęto działania związane z przygotowaniem do realizacji zadań w ww. systemie dwóch grup specjalistów; ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) oraz ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO). Zachęcamy wszystkich tych, którzy czują się na siłach aby wspierać, doradzać i dzielić się swoim doświadczeniem z samorządowcami. Zgodnie z założeniami wypracowanego sytemu, pierwsza grupa ekspertów […]

Samorządowe przykłady dobrych praktyk – nowa zakładka

©alphaspirit/photogenica

Zachęcamy wszystkich samorządowców, którzy poszukują nowych rozwiązań, pragną modyfikować dotychczasowe sposoby działania, usprawniać czy udoskonalać własne metody zarządzania oświatą – do zapoznania się z samorządowymi przykładami dobrych praktyk. W tym celu uruchamiamy nową zakładkę – przykłady dobrych praktyk.

Aktualizacja dotacji oświatowych oraz środki na doskonalenie zawodowe i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w budżecie JST. Szkolenie dla samorządowców

© rangizzz/photogenica

Serdecznie zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie poświęcone w całości zagadnieniom prawnym, dotyczącym dotacji oświatowych ( ich aktualizacji w 2019 r.) oraz planowania środków na doskonalenie zawodowe i pomoc zdrowotną nauczycieli.

System Informacji Oświatowej (SIO) – zadania JST, kontrola danych wprowadzanych przez szkoły/placówki oświatowe

© ersler/photogenica

Zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie dotyczące zmian w Systemie Informacji Oświatowej. W ramach szkolenia przekazana zostanie praktyczna wiedza niezbędna do realizacji sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli JST w weryfikacji danych wprowadzanych do nowego SIO.

Nabór samorządowców na ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) – wydłużenie terminu naboru

Jednym z elementów systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST są eksperci ds. rozwoju oświaty samorządowej (w skrócie ROS), których zadaniem będzie realizacja wsparcia merytorycznego kierowanego do JST w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju lokalnej oświaty.

Prace nad założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST

© alphaspirit/photogenica

W październiku 2019 roku rozpoczęły się prace nad założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. Opracowanie ww. założeń systemu podyktowane jest potrzebami wskazanej grupy adresowej tj. pracowników JST.