Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Wyniki naboru samorządów do pilotażu

Z przyjemnością informujemy, że do uczestnictwa w pilotażu modelu doradztwa zakwalifikowane zostały 34 jednostki samorządu terytorialnego. Poniżej ich lista z podziałem na grupy. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Nabór samorządów do pilotażu modelu doradztwa dla JST

Zapraszamy do uczestnictwa w pilotażu modelu doradztwa adresowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) realizujących zadania oświatowe. Celem modelu opracowanego w ramach projektu jest wsparcie samorządów w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych. Pilotaż modelu realizowany będzie w formie szkoleń oraz doradztwa adresowanych do dwu-, trzyosobowych zespołów delegowanych przez gminy wiejskie, miejskie i powiaty.

Konsultacje modelu doradztwa dla JST z samorządowcami

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) są odpowiedzialne za wszystkie bieżące zadania związane z zarządzaniem szkołami/placówkami, w tym za decyzje o sieci szkół i ich finansowaniu. Mają także istotny wpływ na wybór dyrektorów szkół i ich ocenę. Ta ważna rola samorządu oznacza, że wszystkie trudności, przed którymi stoi polska szkoła, mogą być rozwiązywane głównie przez samorządy albo w bardzo bliskiej współpracy z nimi.

Samorządowe przykłady dobrych praktyk – poszukujemy autorów

Tworzenie nowoczesnej edukacji na poziomie jednostki samorządu terytorialnego wymaga uruchamiania we wszystkich obszarach jej funkcjonowania procesu ciągłych udoskonaleń i innowacji. Innowacja w tym przypadku, polega na tworzeniu nowej, wartościowej praktyki, która zostaje wdrożona jako usprawnienie dotychczasowych działań.

Aplikacja do prognozowania demograficznego dla JST – uaktualniona

Zachęcamy samorządowców do korzystania z uaktualnionej wersji aplikacji do prognozowania demograficznego zapotrzebowania na usługi edukacyjne przedszkolne i szkolne na lata 2012–2030. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna pod adresem: www.prognozademograficzna.ore.edu.pl.

Edukacja włączająca – rekomendacje samorządowców

z

W dniach 30–31 października 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się dwudniowe spotkanie konsultacyjne dla samorządowców zorganizowane we współpracy z Departamentem Wychowania i Kształcenia Integracyjnego oraz Departamentem Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN). Było ono poświęcone wypracowaniu rekomendacji do wdrożenia edukacji włączającej w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Szkolenie „Prognozowane zmiany demograficzne z perspektywy budowania strategii oświatowych w samorządach”

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w Ośrodku Rozwoju Edukacji (Al. Ujazdowskie 28, sala 301, II piętro) 5 grudnia 2018 r. w godzinach 11.00–16.00. Szkolenie dotyczyć będzie wykorzystania prognozy demograficznej do budowania lokalnych polityk oświatowych w jednostkach samorządu terytorialnego (JST).

Gminy wiejskie dyskutują o wdrażaniu planów rozwoju oświaty

W dniach 6–7 listopada 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców z gmin wiejskich. Na co dzień uczestnicy sieci pracują na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, jednak co dwa miesiące biorą udział w spotkaniach stacjonarnych prowadzonych przez moderatora sieci.

Prace nad modelem doradztwa dla JST

29 października 2018 r. w siedzibie ORE odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne poświęcone modelowi doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Prace nad modelem rozpoczęły się na początku października 2018 r.