Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Samorządowe przykłady dobrych praktyk – poszukujemy autorów

Tworzenie nowoczesnej edukacji na poziomie jednostki samorządu terytorialnego wymaga uruchamiania we wszystkich obszarach jej funkcjonowania procesu ciągłych udoskonaleń i innowacji. Innowacja w tym przypadku, polega na tworzeniu nowej, wartościowej praktyki, która zostaje wdrożona jako usprawnienie dotychczasowych działań.

Aplikacja do prognozowania demograficznego dla JST – uaktualniona

Zachęcamy samorządowców do korzystania z uaktualnionej wersji aplikacji do prognozowania demograficznego zapotrzebowania na usługi edukacyjne przedszkolne i szkolne na lata 2012–2030. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna pod adresem: www.prognozademograficzna.ore.edu.pl.

Edukacja włączająca – rekomendacje samorządowców

z

W dniach 30–31 października 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się dwudniowe spotkanie konsultacyjne dla samorządowców zorganizowane we współpracy z Departamentem Wychowania i Kształcenia Integracyjnego oraz Departamentem Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN). Było ono poświęcone wypracowaniu rekomendacji do wdrożenia edukacji włączającej w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Szkolenie „Prognozowane zmiany demograficzne z perspektywy budowania strategii oświatowych w samorządach”

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w Ośrodku Rozwoju Edukacji (Al. Ujazdowskie 28, sala 301, II piętro) 5 grudnia 2018 r. w godzinach 11.00–16.00. Szkolenie dotyczyć będzie wykorzystania prognozy demograficznej do budowania lokalnych polityk oświatowych w jednostkach samorządu terytorialnego (JST).

Gminy wiejskie dyskutują o wdrażaniu planów rozwoju oświaty

W dniach 6–7 listopada 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców z gmin wiejskich. Na co dzień uczestnicy sieci pracują na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, jednak co dwa miesiące biorą udział w spotkaniach stacjonarnych prowadzonych przez moderatora sieci.

Prace nad modelem doradztwa dla JST

29 października 2018 r. w siedzibie ORE odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne poświęcone modelowi doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Prace nad modelem rozpoczęły się na początku października 2018 r.

Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad oświatą na jej terenie – szkolenie dla samorządowców

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące zadań gminy/powiatu w zakresie nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi. W ramach szkolenia omówione i wyjaśnione zostaną problematyczne zagadnienia prawne oraz ich praktyczne implikacje. W ramach szkolenia przedstawione zostaną także zagadnienia związane z rozliczaniem wynagrodzeń nauczycieli i dokonywaniem oceny pracy dyrektora szkoły. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 29–30 października 2018 r.

Sieci współpracy dla samorządowców – uczestników pilotażu

Fotolia.com
Fotolia.com

14 września 2018 r. ruszyły trzy samorządowe sieci współpracy i samokształcenia. Ich członkami są samorządowcy uczestniczący w grupach szkoleniowych w projekcie (I etap projektu). Każdy z członków grupy szkoleniowej został automatycznie przypisany do grupy,