Beneficjenci realizujący projekty

Beneficjenci realizujący projekty (II edycja)

Lista Beneficjentów, którzy w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18 „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)” podpisali umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektów w poszczególnych województwach


Beneficjenci realizujący projekty (I edycja)

Lista Beneficjentów, którzy w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) realizujących projekty w poszczególnych województwach

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2019

Idź do góry