Zarządzanie oświatą w samorządach − kontakt

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Kontakt po stronie ORE

Dorota Jastrzębska
Kierownik projektu
dorota.jastrzebska@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-43

Anna Przybysz
Menadżer projektu
anna.przybysza@ore.edu.pl
tel. 22 570-83-41

Piotr Matuszak
Ekspert merytoryczny
piotr.matuszak@ore.edu.pl

tel: 22 570-83-42

Kontakt po stronie ZMP

Alicja Grenda
Kierownik projektu
alicja.grenda@zmp.poznan.pl
tel. 61 633-50-61

Ewa Ziółkowska
Ekspert merytoryczny

Joanna Dmyterko
Specjalista ds.rozliczania projektu
joanna.dmyterko@zmp.poznan.pl

tel. 61 633-50-61

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2018

Idź do góry