Szkolenia stacjonarne dla kadry JST w czerwcu 2023r.

Źródło: photogenica-phx132910498_©-depositedhar
Źródło: photogenica-phx132910498_©-depositedhar

Kontynuujemy nasz cykl szkoleń dla kadry JST, których tematyka wynika z bieżących potrzeb samorządowców zdiagnozowanych w ramach systematycznie prowadzonej ewaluacji  wszystkich form doskonalenia. W miesiącu czerwcu zaplanowaliśmy dla Państwa cztery szkolenia stacjonarne, na które serdecznie zapraszamy !

Celem ogólnym szkoleń jest wsparcie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i dyrektorów szkół/placówek w realizacji zadań oświatowych po pandemii koronawirusa COVID-19.

Proponujemy następujące tematy szkoleń:

  • 13- 14 czerwca 2023r. „Rola i zadania organu prowadzącego w karierze zawodowej nauczyciela – od nauczyciela początkującego do dyrektora jednostki oświatowej,” Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
  • 14- 15 czerwca 2023r. „Rola i zadania organu prowadzącego w karierze zawodowej nauczyciela – od nauczyciela początkującego do dyrektora jednostki oświatowej,” Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
  • 19-20 czerwca 2023r. „Każda złotówka jest ważna – narzędzia optymalizacji wydatków na oświatę.” Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
  • 22-23 czerwca 2023r„ Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad wprowadzaniem danych do systemu informacji oświatowej w kontekście naliczania subwencji oświatowej,” Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Planujemy także uruchomienie szkoleń stacjonarnych w lipcu 2023r. O tematyce i naborze na lipcowe szkolenia będziemy Państwa informować w czerwcu br. Aktualnie trwają procedury związane z wyłonieniem Wykonawców szkoleń.

Wszystkie szkolenia trwają 2 dni; pierwszego dnia rozpoczynają się o godzinie 12.00, dnia drugiego kończą się o godz. 13.00.

Maksymalna liczba uczestników – 35 osób w grupie.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i ekspertów z zakresu prawa oświatowego i finansowego. Wszystkie realizowane szkolenia umożliwiają uczestnikom dyskusję oraz wyminę doświadczeń na poruszane tematy.

Szkolenia adresowane są dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania związane z realizacją zadań oświatowych.

Elektroniczne formularze zapisu

W sprawach organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 570-83-42

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Serdecznie zapraszamy !

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2023