Zakończenie realizacji projektu

Źródło: photogenica
Źródło: photogenica

Pragniemy poinformować, że z dniem 31 sierpnia 2023roku zakończyła się realizacja II etapu projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020. Projekt realizowany był przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich od 18 kwietnia 2018 roku tj. 5 lat i 4 miesiące.

Dziękujemy wszystkim samorządowcom i dyrektorom szkół i placówek za współpracę w ramach projektu w organizowanych formach doskonalenia tj. szkolenia, konferencje, sieci współpracy, doradztwo zdalne i stacjonarne. Współpraca z Państwem była dla nas niezwykle inspirująca, czerpaliśmy z niej całymi garściami, przygotowując kolejne propozycje działań adresowanych do samorządów i samorządowców.

Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i podziękowania za wykonaną pracę, dziękujemy także za krytykę, która mobilizowała nas do poszukiwania lepszych rozwiązań.

Nie żegnamy się jednak na zawsze, mówimy tylko do widzenia !

Przygotowaliśmy dla kadry JST kolejny projekt o nazwie Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST. Zachęcamy do zapoznania się
z jego założeniami oraz uczestnictwa w działaniach.

Zespół projektu

Ostatnia aktualizacja: 9 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa