Szkolenia on-line dla kadry JST (czerwiec/lipiec 2023)

Źródło: ©sinenkiy_Photogenica
Źródło: ©sinenkiy_Photogenica

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia on-line dla kadry JST. Szkolenia odbędą się w czerwcu i lipcu 2023r. Tematyka szkoleń jest bardzo zróżnicowana i wynika ze zgłaszanych potrzeb kadry JST oraz wprowadzanych zmian prawnych i ich implikacji praktycznych. Serdecznie zapraszamy!

Terminy i tematy szkoleń on-line, do wyboru:

 1. Organizacja i finansowanie pomocy-psychologiczno-pedagogicznej.
  Terminy: 20 czerwca, 26 czerwca, 4 lipca;
 1. Jak podnieść jakość edukacji samorządowej dzięki projektom unijnym odpowiadającym na indywidualne potrzeby samorządowych przedszkoli i szkół ? Nowa perspektywa finansowa 2021-2027- ujęcie praktyczne dla pracowników samorządów odpowiedzialnych za sprawy oświatowe.
  Terminy:  21 czerwca, 27 czerwca;
 1. Zatrudnianie nauczycieli w jednostkach oświatowych z uwzględnieniem obowiązujących zmian w przepisach prawa.
  Terminy: 29 czerwca, 30 czerwca, 5 lipca,6 lipca,12 lipca;
 1. Optymalizacja – czyli wszystko, co samorząd powinien wiedzieć, aby lepiej planować, organizować i realizować zadania oświatowe.
  Terminy: 29 czerwca, 17 lipca,19 lipca;
 1. W jaki sposób optymalnie i funkcjonalnie zorganizować wspólną obsługę finansowo- księgową z uwzględnieniem procesu obiegu dokumentacji ?
  Terminy:  5 lipca, 14 lipca;
 1. Warunki dobrej współpracy organu prowadzącego z dyrektorami szkół.
  Terminy:  3 lipca, 5 lipca;
 2. Co zrobić i jak robić, aby nasze szkoły rozwijały się w kierunku szkół uczących się i potrafiły radzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata ?
  Terminy:  4 lipca, 6 lipca.

Każde szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwy ustalone przez  prowadzącego szkolenie.

Maksymalna liczba uczestników – 25 osób w grupie.

Szkolenia odbywają się na platformie ZOOM lub Clickmeeting.

Szkolenia adresowane są wyłącznie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzianych za realizację zadań oświatowych.

Nabór na szkolenia on-line

W sprawach organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest
Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2023