Budowanie środowiska otwartego na edukację dla każdego – współpraca kadr szkół/placówek specjalnych i szkół ogólnodostępnych na rzecz edukacji włączającej

Źródło: Fotolia
Źródło: Fotolia

„Budowanie środowiska otwartego na edukację dla każdego – współpraca kadr szkół/placówek specjalnych i szkół ogólnodostępnych na rzecz edukacji włączającej” to tytuł konferencji online, która odbyła się 29 sierpnia 2023 r. Organizatorem wydarzenia był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE.

Konferencja miała na celu podniesienie kompetencji kadr szkół/placówek specjalnych w zakresie współpracy z kadrami szkół ogólnodostępnych, a także doskonalenie w obszarze edukacji włączającej i budowania środowiska otwartego na edukację dla każdego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół ogólnodostępnych i szkół/placówek specjalnych, placówek doskonalenia nauczycieli i inne osoby zainteresowane tematem.

Wydarzenie otworzył Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Wykład wprowadzający na temat: „Dialog edukacyjny i jego kreatorzy” wygłosiła dr Danuta Al-Khamisy, która w swoim wystąpieniu zaprezentowała model dialogu jako strategię pracy w edukacji zróżnicowanej, podkreślając znaczenie interakcji z Innością jako szansy dla rozwoju nauczyciela i ucznia. Natomiast klucza do sukcesu poszukiwała Katarzyna Szczepkowska, analizując aspekty współpracy i współdziałania.

O tym, w jaki sposób podejmują wyzwanie współpracy w swoich środowiskach lokalnych, opowiedzieli przedstawiciele szkoły ogólnodostępnej i placówki specjalnej. Dobrymi praktykami i inspirującymi pomysłami podzieliły się Agnieszka Jabłońska – dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie i Dorota Pintal – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.

W kolejnej części konferencji prelegenci zaproponowali skuteczne rozwiązania sprzyjające budowaniu szkoły dla wszystkich. Doktor Ewa Jówko mówiła o uniwersalnym projektowaniu i jego implementacji w środowisku akademickim, a Julita Bartosiak przybliżyła temat: „Żyć w pełni, czyli o niepełnosprawności jako o zasobie. Z doświadczeń Fundacji Prowadnica”.

Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 jest: „Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny”. Zagadnienia podejmowane podczas spotkania mogą zainspirować do podejmowania ciekawych inicjatyw w zakresie współpracy w lokalnych środowiskach.

Organizatorzy dziękują prelegentom i uczestnikom za aktywny udział konferencji.

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2023