Dwudzieste drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

W dniach 12-13.06.2023 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się XXII Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych z Kuratoriów Oświaty.

Spotkanie w całości poświęcone było zagadnieniom związanym z oceną funkcjonalną. W pierwszym dniu dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL, zapoznała uczestników z terminologią, założeniami oceny funkcjonalnej w kontekście podejścia biopsychospołecznego oraz zaprezentowała narzędzia do wykorzystania w procesie dokonywania oceny funkcjonalnej, w tym pakiet TROS-KA. W czasie swojego wystąpienia omówiła także założenia modelu Szkolnej Oceny Funkcjonalnej oraz poruszyła ważne kwestie związane z planowaniem wsparcia dziecka/ucznia w oparciu o dokonaną ocenę funkcjonalną, uwzględniając podział kompetencji i zadań nauczycieli specjalistów przedszkola i szkoły.

W drugim dniu spotkania Katarzyna Nowakowska, kierownik projektu Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego ORE, główny ekspert merytoryczny, poszerzyła wiedzę uczestników w zakresie procedur prowadzenia oceny funkcjonalnej w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto zaprezentowała baterie do oceny rozwoju poznawczego KAPP oraz baterie do oceny rozwoju emocjonalno-społecznego OKC w kontekście wykorzystania w procesie oceny funkcjonalnej, a także przybliżyła procedurę prowadzenia oceny funkcjonalnej w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W trakcie spotkania stworzono przestrzeń do dzielenia się wiedzą, zadawania pytań oraz dyskusji w zakresie oceny funkcjonalnej i związanych z nią wyzwań. Wspólnie omawiano rozwiązania trudności, z jakimi mierzą się w swojej pracy wizytatorzy z Kuratoriów Oświaty.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2023