W drodze do siebie – budowanie własnego dobrostanu (w praktyce) nauczyciela

Źródło: Photogenica.pl
Źródło: Photogenica.pl

W Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, w dniach 20-21 kwietnia 2023 r. odbyło się szkolenie, którego tematem było budowanie dobrostanu nauczyciela. Organizatorem formy doskonalenia był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE).

Podczas dwudniowego wydarzenia poruszone zostały zagadnienia dotyczące roli samooceny i samoakceptacji jako elementów budowania dobrostanu, jak również przedstawione sposoby redukowania napięć i praktycznego budowania odporności psychicznej. Formuła wydarzenia miała charakter warsztatowy, ponieważ tylko takie ujęcie omawianych treści gwarantowało realizację zakładanych przez organizatora efektów tj. stworzenie podwalin do indywidualnej pracy dla każdego z uczestników spotkania nad swoim dobrostanem i wypracowanie strategii, które można zaproponować w swoim środowisku edukacyjnym do wdrożenia w codziennej pracy.

Szkolenie spotkało się z doskonałym odbiorem uczestników, którzy podkreślili jego znaczenie w kontekście codziennych wyzwań wynikających z pracy w edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa