„Efektywna praca w klasie zróżnicowanej” – kurs e-learningowy (druga edycja)

fot. Shutterstock
fot. Shutterstock

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w kursie e-learningowym Efektywna praca w klasie zróżnicowanej, który odbędzie się w terminie 31 października – 11 grudnia 2022 roku na platformie szkoleniowej e-kursy.ore.edu.pl.

Celem kursu jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie pracy z klasą zróżnicowaną w szkole podstawowej, poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie praktyki dydaktycznej i organizacji procesu kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani także z zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej oraz zagadnieniami z obszaru zarządzania klasą zróżnicowaną.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów i nauczycieli szkół podstawowych, uczących w klasach 4–8 przedmiotów ogólnokształcących oraz doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, dyrektorów szkół podstawowych.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 17 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa