Wsparcie dzieci/uczniów w powrocie do edukacji stacjonarnej – Identyfikowanie potrzeb uczniów i wprowadzanie metod wspierających uczniów

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w  webinarium „Wsparcie dzieci/uczniów w powrocie do edukacji stacjonarnej – Identyfikowanie potrzeb uczniów i wprowadzanie metod wspierających uczniów”. Spotkanie będzie zorganizowane na platformie edukacyjnej ORE w dniu 17 września 2021 r.

Cele:

  • zwiększenie wiedzy w zakresie identyfikowania potrzeb uczniów po powrocie do środowiska szkolnego oraz udzielania wsparcia uczniom w okresie readaptacji społecznej po powrocie do nauki stacjonarnej, w tym uczniom wysoko wrażliwym
  • zapoznanie z metodami wspierającymi uczniów po powrocie do szkół
  • zaprezentowanie wskazań dla szkół, dotyczących budowania środowiska wspierającego uczniów i nauczycieli

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli: placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół – dyrektorów, nauczycieli, specjalistów.

Rekrutacja na webinarium

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2021