„Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi i szkołami/placówkami specjalnymi w kontekście edukacji włączającej” – seminarium

swms
swms

W Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się seminarium „Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi i szkołami/placówkami specjalnymi w kontekście edukacji włączającej”, w którym wzięli udział przedstawiciele współpracujących ze sobą szkół ogólnodostępnych i szkół/placówek specjalnych oraz organów prowadzących z całej Polski. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach 13 i 14 czerwca 2019 r.

W pierwszej części seminarium wykład i warsztaty na temat edukacji włączającej poprowadziła prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk z Katedry Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczestnicy mogli zapoznać się z rekomendacjami Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej wypracowanymi w projekcie „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce” oraz przedstawić propozycje ich wdrożenia w swoich środowiskach. Analizowali wyzwania z tym związane i proponowali rozwiązania zidentyfikowanych problemów. Podjęto również zagadnienia uniwersalnego projektowania oraz edukacji przyszłości.

Wprowadzeniem do drugiej części spotkania był wykład wicedyrektor ORE Marzenny Habib dotyczący lokalnego systemu wsparcia inkluzji edukacyjno-społecznej. Następnie uczestnicy zaprezentowali swoje działania i wymienili się doświadczeniami. Na zakończenie poddano refleksji potrzeby i zasoby w zakresie edukacji włączającej.

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2019