Dziewiąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 17–18 czerwca 2019 r. odbyło się dziewiąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN).

W spotkaniu wzięli udział:

  • przedstawiciele Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN: Helena Maryjanowska – Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych;
  • przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji: Monika Dobrowolska – Kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych;
  • przedstawiciele kuratoriów oświaty z 16 województw

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie rozpoznawania zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia. Ponadto uczestnicy zapoznali się z możliwościami i formami interwencji kryzysowej na poziomie szkoły, a także działaniami profilaktycznymi w szkole, mającymi zapobiegać zaburzeniom psychicznym wśród dzieci i młodzieży. Na koniec uzupełnili wiedzę dotyczącą zagrożeń związanych z aktywnością w sieci, m.in. uzależnień od nowoczesnych technologii.

W trakcie spotkania stworzono przestrzeń do dzielenia się wiedzą oraz do wymiany doświadczeń, zadawania pytań ekspertom i wyjaśniania wątpliwości pojawiających się w codziennej pracy wizytatorów ds. SPE.

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego