Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 5

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 2

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 6 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego na etapie oceny merytorycznej 3 uzyskały ocenę pozytywną, 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną, natomiast na etapie oceny formalnej 2 wnioski uzyskały ocenę negatywną i nie zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego