Jak złożyć wniosek w otwartym konkursie grantowym? Instrukcja krok po kroku

Zachęcamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne do składania wniosków o grant w otwartym konkursie grantowym Ośrodka Rozwoju Edukacji. Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję wideo, w której krok po kroku pokazujemy, w jaki sposób złożyć wniosek grantowy za pomocą elektronicznego generatora Witkac.pl

Obejrzyj filmik z instrukcją

Na wnioski grantowe czekamy do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i procedury niezbędne do złożenia wniosku grantowego dostępne są na stronie projektu, w zakładce dokumentacja.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne (online)

Zapraszamy placówki zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w otwartym konkursie grantowym na spotkania informacyjno-konsultacyjne. Podczas wydarzenia online zostaną omówione zasady naboru wniosków grantowych, dokumentacja konkursowa a także sposób przygotowania i wysłania wniosków. Będzie także możliwość zadawania wszelkich pytań dotyczących otwartego konkursu grantowego.

Otwarty Konkurs Grantowy prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa