SCDiDN Siedlce – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli województwa mazowieckiego

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach (SCDiDN) zaprasza nauczycieli szkół i przedszkoli z województwa mazowieckiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach grantu „SCDIDN wsparciem nauczycieli w kształceniu na odległość” przyznanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Otwartym Konkursie Grantowym.

  • Każdy nauczyciel weźmie udział w 25 godzinach szkoleń.
  • Zajęcia realizowane będą zgodnie z „Ramowym programem szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej”.
  • Szkolenia prowadzone będą w formie zdalnej (minimum 50%) z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i stacjonarnej.
  • Konsultacje udzielane przez pracowników SCDiDN będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników grantu.

Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2021