Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 14

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – RUNDA 10

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła łącznie 2 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego na etapie oceny merytorycznej 2 uzyskały ocenę pozytywną.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2021