Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Regionalne konferencje dla dyrektorów szkół

W ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” odbyły się regionalne konferencje dla dyrektorów szkół i placówek. Do tej pory odbyły się spotkania w Gdańsku, Warszawie, Olsztynie, Białymstoku i Poznaniu. W konferencji zorganizowanej dla dyrektorów szkół z województwa pomorskiego uczestniczyła Pani Minister Katarzyna Hall. W spotkaniu w Olsztynie brała udział pani Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, a w spotkaniu poznańskim pani Elżbieta […]

VIII spotkanie grupy roboczej ekspertów projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”

W dniach 10 – 12 października 2011 r odbyło się w Krakowie VIII spotkanie grupy roboczej ekspertów projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Dyskutowano w dwóch grupach: nad standaryzacją narzędzi przygotowywanych w ramach projektu (oferty doskonalenia i sieci wspomagania) oraz nad sposobami wdrażania projektu. Niezwykle cenne było spojrzenie przedstawicieli samorządów, wskazanie przez nich ewentualnych zagrożeń oraz dyskusja na temat możliwych rozwiązań. 

Wydarzenia w ramach projektu „Doskonalenie nauczycieli oparte na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół” (do końca 2011r.)

  Konferencja dla Dyrektorów szkół z województwa mazowieckiego w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” 26.10.2011r. – Warszawa 27.10.2011r. – Warszawa Konferencja dla Dyrektorów szkół w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” –  04.11.2011r – Olsztyn Konferencja dla Dyrektorów szkół w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” […]

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla dyrektorów szkół z województwa pomorskiego z udziałem Pani Minister Katarzyny Hall

 W dniu 23 września b.r. w Gdańsku odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne z przedstawicielami pomorskich środowisk edukacyjnych w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

Notatka ze spotkania powiatowych organizatorów rozwoju edukacji oraz przedstawicieli środowisk oświatowych województwa pomorskiego

W dniach 22-23 sierpnia b.r. w Gdańsku odbyło się spotkanie konsultacyjne Pani Minister Katarzyny Hall z przedstawicielami pomorskich środowisk edukacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli także Joanna Berdzik – Dyrektor ORE, koordynatorzy realizowanych w ORE projektów systemowych oraz powiatowi organizatorzy rozwoju edukacji z województwa pomorskiego. 

Konferencja dla dyrektorów szkół

Zapraszamy dyrektorów szkół z województwa pomorskiego na konferencję w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” Więcej…

III i IV spotkanie z powiatowymi organizatorami rozwoju edukacji

W dniach 17–19 czerwca w Warszawie, odbyły się kolejne, ostanie już spotkania informacyjne dla powiatowych organizatorów rozwoju edukacji w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

II spotkanie z powiatowymi organizatorami rozwoju edukacji

W dniach 11–12 czerwca w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla powiatowych organizatorów rozwoju edukacji w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

I spotkanie z powiatowymi organizatorami rozwoju edukacji

W dniach 6–7 czerwca w Warszawie, odbyło się spotkanie informacyjne dla powiatowych organizatorów rozwoju edukacji w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

Spotkanie Pani Minister Katarzyny Hall z dyrektorami powiatowych placówek doskonalenia

W dniu 24 marca 2011 roku w ośrodku ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie Pani Minister Katarzyny Hall z dyrektorami powiatowych placówek doskonalenia nauczycieli. Spotkanie dotyczyło najważniejszych założeń projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz wspierających zmiany działań podejmowanych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.