Spotkanie uczestników ogólnopolskiej sieci współpracy

W dniach 4-5 czerwca 2014 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie ogólnopolskiej sieci koordynatorów współpracy i samokształcenia. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

Jego celem było:

  • identyfikowanie sukcesów i trudności, które pojawiają się w trakcie koordynowania działań w sieci;
  • wypracowywanie przykładowych rozwiązań.
Spotkanie w Sulejówku to pierwsza okazja do osobistego poznania się uczestników ogólnopolskiej sieci koordynatorów, która od marca br. działa w przestrzeni wirtualnej. Uczestnikami spotkania byli koordynatorzy sieci powstałych w ramach powiatowych projektów pilotażowych dofinansowanych ze środków EFS Konkurs 3.5.
 
Podczas pracy uczestnicy prezentowali działania swoich sieci. Pokazywali ich dynamikę i zasady funkcjonowania, a także metody pracy. Wskazywali, że o korzyściach płynących z sieci można mówić w różnych wymiarach:
  • dla samych koordynatorów (m.in. poznawanie siebie w nowej roli, rozwój , kształtowanie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, poznawanie nowych ciekawych osób)
  • dla uczestników sieci (budowanie zaangażowania, wymiana doświadczeń, rozwijanie sprawności w zakresie TIK, rozwijanie umiejętności współpracy, świadomość posiadania „zaplecza” w sytuacjach trudnych, mobilizacja do działania, możliwość „podglądania” i wdrażania nowych rozwiązań itp.)
  • dla szkół (budowanie kontaktu między szkołami, wymiana doświadczeń, szansa na wykorzystanie wiedzy eksperckiej w rozwoju szkoły i in.)
Wśród obszarów, które wymagają szczególnej uwagi i zaangażowania wskazane zostały m.in. kwestie związane z motywowaniem uczestników do aktywności i dzielenia się własnymi zasobami, sprawy organizacyjne, trudności związane ze sprawną obsługą platformy. W związku z zainteresowaniem uczestników kwestiami technicznymi, jedna sesja spotkania poświęcona została na omówienie zmian, które mają poprawić funkcjonalność platformy. Uczestnicy mieli okazję do wyjaśnienia swoich wątpliwości oraz zgłoszenia własnych pomysłów na rozwój narzędzia internetowego.
 
Ostatnia sesja spotkania poświęcona została dyskusji nad rozwiązaniami wybranych problemów, z którymi mierzą się sieci. Zebraliśmy również informacje dotyczące tego, jakiego wsparcia ze strony ORE potrzebują osoby odpowiedzialne za koordynowanie sieci współpracy i samokształcenia. Uczestnicy zgłaszali potrzebę spotkań, w czasie których mogą poznawać przykłady dobrych praktyk, wymieniać się doświadczeniami i rozwijać własne kompetencje związane z koordynacją sieci.
 
Taką możliwość będą mieli koordynatorzy sieci już na jesieni, kiedy to rozpoczną się regionalne spotkania wspierające ich w pracy. A w dniach 20-22 listopada 2014 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem sieci na ogólnopolską konferencję pod hasłem „Złapani w sieci”. Nabór na konferencjęrozpocznie się po wakacjach – zapraszamy do śledzenia strony internetowej ORE.

Koordynatorów sieci zainteresowanych szerszą relacją ze spotkania zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które wkrótce zamieścimy na forum sieci.


 

Oprac.: Katarzyna Leśniewska

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego