Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Wspieranie szkół i nauczycieli – Aktualności

Nowy system kompleksowego wsparcia pracy szkoły

W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa, nowy nadzór pedagogiczny oparty o narzędzia ewaluacji, wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu – to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi staje szkoła jako instytucja, oraz szkoła jako społeczność łącząca dyrektora, nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

Pilotażowa diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły

Gimnazjum Niepubliczne im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim (gmina Niepołomice) wzięło udział w pilotażowej diagnozie potrzeb rozwojowych szkoły, prowadzonej przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkania Pani Minister z przedstawicielami samorządów

W tym tygodniu zakończył się organizowany w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” cykl spotkań poświęconych budowie systemu kompleksowego wsparcia szkoły z udziałem Pani Minister Katarzyny Hall i przedstawicieli samorządów.

Spotkania Pani Minister Katarzyny Hall z przedstawicielami wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych – I tura

W dn. 16-21 lutego br. odbyła się pierwsza tura spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących budowy sieci publicznych Centrów Rozwoju Edukacji. Pani Minister spotkała się z przedstawicielami 8 województw: opolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego i mazowieckiego.

Cykl 16 spotkań Pani Minister Katarzyny Hall z przedstawicielami wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych

W lutym i marcu bieżącego roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbędzie się cykl 16 spotkań Pani Minister Katarzyny Hall z przedstawicielami wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych. Spotkania organizowane są w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Dotyczą budowy sieci publicznych Centrów Rozwoju Edukacji, które mają powstać z wykorzystaniem potencjału funkcjonujących obecnie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek […]

Konferencja informacyjna dotycząca projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”– Sopot

3 grudnia 2010 roku w Sopocie odbyła się czwarta konferencja informacyjna dotycząca projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. W spotkaniu udział wzięła Pani Minister Katarzyna Hall, która przedstawiła propozycję nowego systemu wspierania placówek oświatowych oraz kierunki polityki państwa.