Sieci współpracy i samokształcenia w Wołowie i Krotoszynie

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych filmów poświęconych sieciom współpracy i samokształcenia, prowadzonym w ramach projektów pilotażowych dofinansowanych w ramach Konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. W filmach o swoich działaniach związanych z wdrażaniem nowego systemu mówią organizatorzy projektów oraz koordynatorzy sieci, uczestnicy, eksperci. Przedstawiamy filmy z powiatu wołowskiego (woj. dolnośląskie) oraz krotoszyńskiego (woj. wielkopolskie). W przygotowaniu są kolejne materiały, prezentujące działania podejmowane w ramach sieci poświęconych innym tematom i realizowanych w powiatach, w których realizowany jest pilotaż nowego systemu doskonalenia.
 
Sieć pt. Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców  – Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego
 


 

Sieć pt. Budowa spójności edukacyjnej na poziomie powiatu – Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i placówek w powiecie krotoszyńskim
 


 

 
Więcej filmów dostępnych jest w katalogu: Filmy o wspomaganiu pracy szkół
Oprac.: Marianna Hajdukiewicz

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa